Pokaż/Ukryj opcje strony

Znamy zwycięzców Konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2015/2016

Gratulacje

21 kwietnia w Poznaniu, 26 kwietnia w Katowicach, a 28 kwietnia 2016 r. w Warszawie poznaliśmy laureatów Konkursu, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, którego organizatorem i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości.

BANRISK to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game. W trakcie gry uczestnicy,  jako zarządy wirtualnych banków zmagali się z trudną finansową materią, tak aby na koniec ich banki osiągnęły jak najwyższe ceny akcji.

Łącznie w Konkursie udział wzięły 32 zespoły (160 studentów) podzielone na edycje regionalne: Liga Zachód – 11 zespołów, Liga Południe – 8 zespołów i Liga Centrum – 13 zespołów.

Laureatem Konkursu w Lidze Zachód, która miała swój finał w Poznaniu, został zespół Bank Zaufania Społecznego z Uniwersytetu Szczecińskiego, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 422,50 USD na wirtualnej giełdzie.  Natomiast w Katowicach zwyciężył zespół Silver Lake VBank z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, osiągając na koniec cenę 381,40 USD za akcję. W Lidze Centrum, której sesja finałowa przypadła na Warszawę, wygrał zespół Lubelskie Lwy z Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z rekordową ceną 573,70 USD za akcję, ustanawiając nowy rekord w grze.

Rywalizacja, prowadzona pod opieką dwóch mentorów toczyła się do ostatniej konkursowej decyzji. Wszystkie zespoły starały się jak najpełniej wykorzystać zdobyte w trakcie kilku miesięcy nauki doświadczenie, ale też podglądać i uczyć się od konkurencji. Wyniki pracy poszczególnych zespołów zostały zaprezentowane w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  Wszystkie zarządy wirtualnych banków otrzymały absolutorium od swoich akcjonariuszy. Wystąpieniom swoich i pozostałych zespołów-uczestników podczas każdego z finałów przysłuchiwali się nauczyciele akademiccy–opiekunowie studentów i kół naukowych. Część oficjalną w Warszawie, będącą podsumowaniem całego Konkursu, poprowadził Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości - Marek Radzikowski, a uczestniczyli w niej zaproszeni goście, m.in.: Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego -  Zbigniew Augustynowicz, Wiceprezes Banku Ochrony Środowiska - Stanisław Kolasiński oraz prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.