Pokaż/Ukryj opcje strony

Znamy zwycięzców Konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2014/2015

data publikacji: 11 Maja 2015

autor: NBPortal

Liga Akademicka


16 kwietnia w Szczecinie, 21 kwietnia w Katowicach, a 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie poznaliśmy laureatów konkursu, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, którego organizatorem i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości.

BANRISK to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game. W trakcie gry uczestnicy, jako zarządy wirtualnych banków zmagali się z trudną finansową materią, tak aby na koniec ich banki osiągnęły jak najwyższe ceny akcji.

Łącznie w konkursie udział wzięły 32 zespoły podzielone na edycje regionalne: Liga Zachód – 8 zespołów, Liga Południe – 8 zespołów i Liga Centrum – 16 zespołów.

Laureatem konkursu w Lidze Zachód, która miała swój finał w Szczecinie, został zespół Bank Zaufania Społecznego z Uniwersytetu Szczecińskiego, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 171,4 USD na wirtualnej giełdzie. II miejsce zajął zespół BZG z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z wynikiem 170,90 USD/akcję. III miejsce zdobył zespół PECUNIA MODERNA, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (159,30 USD /akcję).

W Lidze Południe, w której finał odbył się w Katowicach, zwyciężył zespół KONCEPT z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 162 USD na wirtualnej giełdzie. II miejsce zajął zespół RothBank z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z wynikiem 159,20 USD/akcję. III miejsce zdobył zespół FINIKS, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (158 USD /akcję).

Natomiast w Lidze Centrum, której sesja finałowa przypadła na Warszawę, nagrodzone zespoły to: Gold Standard Bank – zespół mieszany Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z rekordową ceną 431 USD/akcję, drugie miejsce zajął Bank Młodych Wilków (BMW) – Uniwersytet Warszawski, z minimalnie niższą ceną 429,50 USD/akcję, a trzecie - RozIn Bank, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, osiągając cenę 217,20 USD/akcję.

Rywalizacja, prowadzona pod opieką dwóch mentorów toczyła się do ostatniej konkursowej decyzji. Wszystkie zespoły starały się jak najpełniej wykorzystać zdobyte w trakcie kilku miesięcy nauki doświadczenie, ale też podglądać i uczyć się od konkurencji. Wyniki pracy poszczególnych zespołów zostały zaprezentowane w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wszystkie zarządy wirtualnych banków otrzymały absolutorium od swoich akcjonariuszy. Wystąpieniom swoich i pozostałych zespołów-uczestników podczas każdego z finałów przysłuchiwali się nauczyciele akademiccy–opiekunowie studentów i kół naukowych. Część oficjalną w Warszawie, będącą podsumowaniem całego konkursu, poprowadził Prezes WIB Andrzej Lech, a uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP - Zbigniew Augustynowicz, Wiceprezes Banku Ochrony Środowiska Stanisław Kolasiński, Dyrektor Departamentu Marketingu Biura Informacji Kredytowej Małgorzata Bielińska oraz Pani Anna Pęczak z działu HR Banku Gospodarstwa Krajowego.