Pokaż/Ukryj opcje strony

Ruszyła XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

data publikacji: 23 Września 2011

autor: NBPortal

W bieżącym roku szkolnym już po raz dwudziesty piąty młodzież będzie rywalizować w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie jubileuszowej XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmi „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ich nauczycieli. Do zawodów poprzedniej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie ponad 12 tys. uczniów z 724 szkół.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia. Zawody Olimpiady są trzystopniowe: zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 9 listopada 2011 r., zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 13 stycznia 2012 r., a zawody III stopnia (centralne) odbędą się 24 i 25 marca 2012 r.

Olimpiada przyczynia się nie tylko do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są już uznanymi w kraju naukowcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji rządowej.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę naukową, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierają miedzy innymi Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki i Narodowy Bank Polski.

Termin zgłoszeń do zawodów XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej upływa 30 września 2011 r. Szczegóły na stronie internetowej: www.pte.pl/owe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!