Pokaż/Ukryj opcje strony

Na starcie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

data publikacji: 26 Października 2010

autor: NBPortal

W bieżącym roku szkolnym już po raz dwudziesty czwarty młodzież będzie rywalizować w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie tegorocznej olimpiady brzmi „Człowiek w świecie pieniądza”, a honorowy patronat nad jej XXIV edycją objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ich nauczycieli. Do zawodów poprzedniej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie ponad 14 tys. uczniów z 837 szkół.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia. Zawody Olimpiady są trzystopniowe:

  • zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 15 grudnia 2010 r.,
  • zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 28 lutego 2011 r.,
  • zawody III stopnia (centralne) odbędą się 16 i 17 kwietnia 2011 r.

Olimpiada przyczynia się nie tylko do upowszechniania wiedzy o współczesnej go¬spodarce. Sprzyja wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są uznanymi w kraju naukowcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szcze¬bla administracji rządowej.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę naukową, a także dla najlepszych szkół, przewidziane są tradycyjnie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

Termin zgłoszeń do zawodów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej upływa 15 listopada 2010 r. Szczegóły na stronie internetowej: www.pte.pl/owe.