Pokaż/Ukryj opcje strony

XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej rozstrzygnięta!

data publikacji: 22 Kwietnia 2011

autor: NBPortal.pl

W dniach 16 i 17 kwietnia 2011 r. w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W dwudniowych finałach do rywalizacji stanęło 100 najlepszych uczestników wyłonionych spośród ponad 12 tys. zgłoszonych do zawodów uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Zwycięzcą XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Arkadiusz Bebel z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Drugie miejsce przypadło ex aequo trzem osobom: Emilowi Derda z III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Michałowi Iwanowiczowi z I Liceum Ogólnokształcącego w Pile oraz Krzysztofowi Aszkowskiemu z Liceum Ekologicznego nr 2 im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Na trzecim miejscu znalazł się Tomasz Kleszcz z LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie.

Hasło przewodnie Olimpiady w bieżącym roku szkolnym to „Człowiek w świecie pieniądza”. Honorowy patronat nad XXIV Olimpiadą objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Pierwszy dzień zawodów miał charakter egzaminu pisemnego. Uczestnicy odpowiadali na jedno pytanie opisowe oraz rozwiązywali zadanie analityczne i pytania testowe. Następnego dnia 44 uczniów, najlepszych w części pisemnej, przystąpiło do części ustnej zawodów.

Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miało łatwego zadania. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co szczególnie widać było podczas części ustnej zawodów. Świadczy o tym już sam fakt, że 30 najlepszych uczestników zajęło tylko 15 miejsc (po kilku ex aequo na tym samym miejscu).

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przyznał łącznie 30 tytułów laureata i 100 tytułów finalisty.

Najlepszymi szkołami w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów), I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (2 laureatów), XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (2 laureatów), XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie (2 laureatów) oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie (2 laureatów).

W przeddzień zawodów centralnych – 15 kwietnia 2011 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP.

Nagrodami dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich nauczycieli są między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz pytania i odpowiedzi z zawodów są dostępne na stronie internetowej www.pte.pl/owe.