Pokaż/Ukryj opcje strony

XIV edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego

Zapraszamy do udziału w Konkursie im. W. Grabskiego dziennikarzy, którzy potrafią w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniać trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Nagrodą główną jest tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2016 r.".

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe (w tym internetowe), materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. Termin składania prac upływa 1 lipca 2016 r.

Laureat Konkursu im. Władysława Grabskiego – Dziennikarz Ekonomiczny 2016 roku – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł. Kapituła może także przyznać wyróżnienia o wartości 10 000 zł w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz dwie nagrody specjalne.

Kategorie:

  • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
  • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
  • Felieton lub analiza,
  • Wywiad,
  • Problematyka regionalna.

Kryteria oceny:

warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu;

  • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
  • interesujący, indywidualny charakter materiału;
  • stopień spełnienia warunków dla danej kategorii.

Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu tworzą wybitni eksperci i komentatorzy ekonomiczni. Przedstawiciele NBP nie uczestniczą w decyzjach podejmowanych przez Kapitułę.

Sposoby zgłaszania prac:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uwaga: w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.

2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego".

Prace można zgłaszać do 1 lipca 2016 r. Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa Regulamin Konkursu.

Kontakt:
tel.: +48 22 185 43 54 lub +48 22 185 19 91
e-mail:grabski@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa

 

Lista załączników