Pokaż/Ukryj opcje strony

Wyniki IV edycji Konkursu Obserwatora Finansowego

data publikacji: 1 Lipca 2015

autor: NBPortal

Miło nam poinformować, że zwycięzcą IV edycji Konkursu Obserwatora Finansowego „Gdyby to zależało ode mnie, to…" został Krystian Jaworski za artykuł pracę „Mission (im)possible: pierwsze mieszkanie", wskazującą na kierunek potrzebnej i możliwej zmiany w programie wsparcia zdobycia pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Kapituła konkursu postanowiła ponadto wyróżnić trzy prace uczniowskie:

  • Marioli Gnatek z klasy III b Gimnazjum w Świerzawie (artykuł dotyczy stworzenia lepszych warunków dla nauki i przedsiębiorczości w rodzinnej gminie Świerzawa);
  • Tamary Filiks z Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach (artykuł dotyczy możliwej racjonalizacji wydatków w służbie zdrowia poprzez szersze zastosowanie telemedycyny);
  • Anity Wasińskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dębowskiego w Zielonej Górze (artykuł ukazuje największe wady polskiego systemu edukacji i przedstawia wiele oryginalnych i racjonalnych propozycji rozwiązań w tej dziedzinie).

W dyskusji poprzedzającej wybór oceniana była wartość merytoryczna nadesłanych prac czwartej edycji Konkursu. Kapituła z zadowoleniem odnotowała, że w edycji tej wzięła udział rekordowa liczba uczestników (wpłynęły łącznie 52 prace). Szczególnie cieszy znaczący udział wśród nich młodych uczestników, uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Ważne tu okazało się rozpropagowanie idei i zasad konkursu wśród nauczycieli, a także w środkach masowego przekazu.

W ocenie członkowie Kapituły kierowali się następującymi kryteriami: waga, znaczenie przedstawionej propozycji; poprawność merytoryczna; konkretność; ciekawość, zainteresowanie jakie wzbudza przedstawiona praca; jakość stylistyczna; samodzielność pracy autora.

Wyboru najlepszej pracy dokonała kapituła konkursu, której przewodniczyła Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek Zarządu NBP, a w której wzięli udział także Dobiesław Tymoczko, zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP, dziennikarze Jan Cipiur i Jacek Ramotowski oraz Krzysztof Bień, redaktor naczelny serwisu Obserwator Finansowy.

Laureatom serdecznie gratulujemy.