Pokaż/Ukryj opcje strony

Nagrody za najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne już przyznane

1

25 listopada 2016 r. zakończyła się IX edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Celem konkursów jest zwiększenie zainteresowania studentów kierunków ekonomicznych oraz środowiska akademickiego makroekonomią, w tym polityką pieniężną i rynkami finansowymi.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 1 marca do 1 czerwca 2016 roku. Przyjmowane były prace magisterskie obronione w ciągu roku poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu oraz prace doktorskie i habilitacyjne, na podstawie których ich autorzy otrzymali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w okresie dwóch lat poprzedzających datę ogłoszenia konkursu.

Decyzją kapituły konkursu nagrody za najlepszą pracę magisterską zdobyli:

 • I nagroda – Przemysław Kantaruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę „Makroekonomiczne uwarunkowania dynamiki długu publicznego w strefie Euro. Konstrukcja funkcji reakcji fiskalnej” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Małgorzaty Snarskiej,
 • II nagroda – Anna Iwanowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „The Impact of the Banking Crisis of 2008/09 on BNY Mellon Capital Structure” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Piotra Łasaka,
 • III nagroda – Dominika Wciślik z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Convergence Among the CEE Economies and their Catch-up Towards the EU-15 and Well-developed OECD Economies” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Cieślika,
 • wyróżnienie – Sebastian Wieczorek ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę „Czy strefę euro czeka stagnacja gospodarcza? Analiza porównawcza kryzysu gospodarczego w Japonii oraz w strefie euro” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Sławińskiego,
 • wyróżnienie – Marcin Kujawski ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę „Pułapka średniego dochodu – czy kraje Europy Środkowej są nią zagrożone?” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Andrzeja Torója.

Decyzją kapituły konkursu nagrody za najlepszą pracę doktorską zdobyli:

 • I nagroda – dr Yanina Dymitrowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę „’Klątwa bogactwa’ a polityka gospodarcza państwa” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Tomasza Rynarzewskiego,
 • wyróżnienie – dr Tomasz Schabek z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Wpływ czynników behawioralnych i fundamentalnych na stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących na przykładzie Polski i Brazylii” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Gajdki,
 • wyróżnienie – dr Marcin Borsuk z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę „Kształtowanie struktury kapitałowej banków” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Leszka Pawłowicza,
 • wyróżnienie – dr Kamila Kuziemska-Pawlak z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000-2013” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Janusza Bilskiego.

Decyzją kapituły konkursu nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną zdobyli:

 • I nagroda – dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę „Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka”,
 • wyróżnienie – dr hab. Joanna Bogołębska z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych”,
 • wyróżnienie – dr hab. Małgorzata Pawłowska ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę „Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne”,
 • wyróżnienie – dr hab. Teresa Orzeszko z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pracę „Rezerwy na straty kredytowe w bankach – istota i zasady funkcjonowania”.

IX edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską i V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną objęte zostały Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.