Pokaż/Ukryj opcje strony

Nagrody Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską przyznane!

data publikacji: 25 Listopada 2015

autor: Monika Trojan-Stelmach, Narodowy Bank Polski

Po raz ósmy przyznano nagrody Prezesa NBP za najlepsze prace magisterskie. Laureatem I miejsca został Mateusz Szajdak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który napisał o wahaniach kursu walutowego w kontekście wejścia do Eurostrefy.

Uroczysta Gala miała miejsce 19 listopada w centrali Narodowego Banku Polskiego. W sumie przyznano cześć nagród, w tym dwie trzecie i trzy wyróżnienia. W tegorocznej edycji konkursu Jury, któremu przewodniczył prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, nie przyznało nagrody za miejsce drugie.

Podczas spotkania prof. Marek Belka podkreślił, że NBP stara się nie tylko upowszechniać wiedzę ekonomiczną, ale również poprzez tego typu konkursy skłaniać do współzawodnictwa i pisania coraz lepszych prac i publikacji z zakresu ekonomii. Zachęcił również laureatów do rywalizacji w kolejnych konkursach, tym razem na pracę doktorską i habilitacyjną.

W swoim wystąpieniu prof. Marek Belka wyraził także opinię, że choć jako bank centralny robimy wiele w zakresie edukacji ekonomicznej, to pytanie, czy nam się to udaje nadal pozostaje otwarte. Zdaniem profesora, z pewnością dzisiejsze społeczeństwo, a szczególnie ludzie młodzi, wiedzą o ekonomii i procesach gospodarczych o wiele więcej i są w tym zakresie bardziej roztropni niż ich rodzice 30 lat temu, bo wtedy opowiadanie o rynku kapitałowym czy giełdzie papierów wartościowych to była czysta teoria. Ekonomia jest jednak dyscypliną dość młodą na tle innych nauk, np. filozofii i cały czas się przekształca, a co więcej napotyka na istotne problemy. – Okazało się bowiem, że jesteśmy niedoskonali w prognozowaniu przyszłości, a już zupełnie nie umiemy poradzić sobie z wydarzeniami zupełnie niespodziewanymi, takimi, które kiedyś nie występowały. Dziś mówi się o takich wydarzeniach „czarne łabędzie". Powodują one, że nasze prognozy znacząco rozmijają się z rzeczywistością – podkreślił prezes NBP.

Profesor Marek Belka wskazał również na fakt, że ekonomiści coraz częściej spoglądają na samych siebie, w swoje dzieła i zastanawiają się czy nadal dobrze rozumieją zachowania ludzi. – Paradygmat homo economicus, człowieka kalkulującego zmieniał się w ostatnich kilkudziesięciu latach i istnieje coraz więcej wątpliwości czy właściwie rozumiemy racjonalność działań człowieka. Mówię o tym dlatego, że dla ekonomisty to jest wspaniała okoliczność. Nasza nauka się nie zamknęła, tylko szuka nowych horyzontów, więc w przyszłości będziecie mieli wystarczająco dużo tematów do opracowywania, jeśli poświęcicie się nauce. Z kolei jeśli będziecie aktywnie działać w gospodarce, to będziecie musieli cały czas dużo czytać i coraz bardziej krytycznie podchodzić do tego co dzisiaj wiemy – zwrócił się do laureatów.

Następnie, za wsparcie i promocję adeptów ekonomii podziękował prezesowi NBP przewodniczący kapituły konkursu prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. Podkreślił, że warto w te młode umysły inwestować, bo w tym roku co najmniej kilkanaście spośród blisko 130 nadesłanych prac było znakomitych pod każdym względem. Prace wzbudziły wiele dyskusji merytorycznych wśród członków Jury, a z ich autorami wielu doświadczonych i utytułowanych ekonomistów chciałoby w przyszłości współpracować. Profesor Nowak powiedział również, że przez osiem lat trwania konkursu poziom prac bardzo wzrósł, podobnie jak prac naukowych w dziedzinie ekonomii, dlatego ma nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nasz kraj będzie mógł się również cieszyć z nagrody Nobla w tej dziedzinie.

Laureat zwycięskiej pracy pt. „Zbieżność i stabilność wahań kursu walutowego w kontekście wejścia do Eurostrefy" otrzymał 15000 zł. Promotorem tej pracy była prof. dr hab. Małgorzata Doman. Dziękując kapitule za nagrodę Mateusz Szajdak powiedział, że zrodziła się ona z ciekawości, z chęci dowiedzenia się tego, co się dzieje z kursem walutowym gdy kraj - kandydat jest już na finalnym etapie wchodzenia do strefy euro.

Laureaci trzeciego miejsca - Konrad Wąsikiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Kryzys bankowo-fiskalny w Irlandii. Geneza, przebieg, następstwa." oraz Michał Kupc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Ekonometryczna analiza wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę Polski z wykorzystaniem modeli VAR w latach 2000-2013" - otrzymali po 7000 zł.

Z kolei wśród wyróżnionych, którzy otrzymali nagrody w wysokości 5000 zł, znaleźli się: Joanna Przeworska z Uniwersytetu Łódzkiego, która napisała pracę pt. „Wpływ nowych wymagań Bazylei III na działalność banków komercyjnych w Polsce", Monika Kobylińska z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw" oraz Konrad Szymczyk ze Szkoły Głównej Handlowej za „Manipulacje stopą procentową Libor na rynku międzybankowym".

Na zakończenie części oficjalnej laureaci i ich promotorzy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z prezesem NBP a następnie wszyscy goście wysłuchali koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Monet Quartet". Zespół powstał dopiero dwa lata temu, ale ma już na koncie wiele nagród, między innymi I miejsce na Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy. Zespół w składzie Agnieszka Podłucka - altówka, Karolina Gutowska - I skrzypce, Fily Diakité – II skrzypce, Agata Bąk - wiolonczela, prowadzi wybitna skrzypaczka prof. Izabela Szałaj-Zimak (pierwsze skrzypce Royal String Quartet).