Pokaż/Ukryj opcje strony

Nagroda Prezesa NBP za wybitną publikację przyznana

data publikacji: 9 Maja 2014

autor: NBPortal

8 maja, podczas otwarcia wystawy „Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju”, zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Konkurs, którego celem było stałe podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów z zakresu głównych zadań banku centralnego (polityki pieniężnej, stabilności finansowej, systemu płatniczego, emisji i obiegu gotówki), został ogłoszony w grudniu 2012 roku i ma się odbywać raz na trzy lata. Nabór prac trwał do 30 listopada 2013 roku (wpłynęło 10 publikacji), po czym zostały one przekazane do oceny 5-osobowej Kapituły Konkursu, którą tworzyli: prof. Andrzej Wojtyna – przewodniczący, prof. Adam Glapiński, prof. Krzysztof Jajuga, prof. Ryszard Kokoszczyński i prof. Mirosław Pietrewicz. Zgodnie z Regulaminem, Kapituła mogła przyznać albo Nagrodę Główną albo wyróżnienie.

Inicjatywa ta uzupełnia dotychczas realizowane przez NBP konkursy: na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także na prace magisterskie doktorskie i habilitacyjne oraz Staże Prezesa NBP. Łącznie stworzy to spójny, kompleksowy system bodźców mających na celu podnoszenie poziomu edukacji ekonomicznej społeczeństwa i promowania najwybitniejszych publikacji w tej dziedzinie.

Do Konkursu można było zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 maja 2014 roku o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie, Prezes Narodowego Banku Polskiego - prof. Marek Belka wręczył Nagrodę Główną w wysokości 80 000 zł dr hab. Michałowi Jurkowi za pracę pt. „Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011).

Patronat medialny Konkursu sprawowały: Gazeta Wyborcza, Obserwator Finansowy, Polityka i Polskie Radio S.A.