Pokaż/Ukryj opcje strony

Nagroda Prezesa NBP za wybitną publikację – gala wręczenia nagród!

26 kwietnia zostaną ogłoszone wyniki drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

Konkurs, którego celem jest podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów, został ogłoszony 24 września 2015 roku i odbywa się raz na trzy lata. Obecnie jest realizowana jego druga edycja.

Uzupełnia on dotychczas realizowane przez NBP konkursy: na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także na prace magisterskie doktorskie i habilitacyjne oraz Staże Prezesa NBP. Łącznie stworzy to spójny, kompleksowy system bodźców mających na celu podnoszenie poziomu edukacji ekonomicznej społeczeństwa i promowania najwybitniejszych publikacji w tej dziedzinie.

Do Konkursu można było zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia. Nabór prac trwał do 24 września 2015 roku do 15 grudnia 2016 roku (wpłynęło 18 zgłoszeń książek opublikowanych w okresie między styczniem 2013 roku a wrześniem 2015 roku), po czym zostały one przekazane do oceny 5-osobowej Kapitule Konkursu, którą tworzyli: prof. Andrzej Wojtyna – przewodniczący, prof. Adam Glapiński, prof. Michał Jurek, prof. Ryszard Kokoszczyński i prof. Jan Szambelańczyk. Zgodnie z Regulaminem Kapituła może przyznać Nagrodę Prezesa NBP albo wyróżnienie.

Podczas uroczystej gali, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku o godz. 14:00 w siedzibie NBP w Warszawie, Prezes Narodowego Banku Polskiego - prof. Marek Belka -wręczy Nagrodę Główną lub wyróżnienie autorowi lub autorom zwycięskiej publikacji. Uczestnicy uroczystości będą mieli możliwość zwiedzenia Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

Patroni medialni Konkursu to: Obserwator Finansowy i Polityka.