Pokaż/Ukryj opcje strony

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych

grafika

Innowacyjny 3-letni program edukacji finansowej dla uczniów od I do III klasy szkoły podstawowej. Rekrutacja trwa!

Do 17 lutego 2017 r. nauczyciele z województw pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego, mogą zgłosić chęć udziału w projekcie „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i jego skan przesłać e-mailem na adres mnastrabasz@skef.pl.

Kryteria decydujące o zakwalifikowaniu do projektu są następujące:

  • udział w programie edukacji finansowej dla dzieci „Moje pierwsze pieniądze”, który jest realizowany od 2010 r. przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,
  • udział w innych wydarzeniach organizowanych przez SKEF (np. warsztaty i seminaria na temat edukacji finansowej),
  • udział w projektach innych organizatorów z zakresu edukacji finansowej dzieci.

Znaczenie będzie miała również kolejność zgłoszeń.

Osobami do kontaktu w sprawie projektu są: 

  • Ewa Kruk – tel. 58 624 98 74 / 603 222 041, e-mail: ekruk@skef.pl
  • Magdalena Nastrabasz-Janczarska – tel. 58 624 98 73 / 667 544 000,  e-mail: mnastrabasz@skef.pl


Więcej szczegółów o „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” można również znaleźć na stronie internetowej www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych.

 

Lista załączników