Pokaż/Ukryj opcje strony

Młodzi bądźcie przedsiębiorczy

data publikacji: 15 Września 2011

autor: NBPortal

Czy gimnazjaliści mogą prowadzić własną firmę? W jaki sposób zbadać rynek i jego potrzeby? Czym jest poduszka finansowa i czy każdemu jest potrzebna? Odpowiedzi na te pytania poznają nauczyciele i uczniowie gimnazjów, którzy przystąpią do programu Młodzi Przedsiębiorczy.

Organizatorami programu są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Bank Polski. W poprzednich edycjach Młodych Przedsiębiorczych udział wzięło łącznie ponad 800 sześcioosobowych zespołów uczniowskich z całej Polski. Pracę uczniów koordynowało ponad 370 nauczycieli. Do 7 października trwa nabór do trzeciej edycji.

Udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy pomaga nauczyć się radzenia sobie z zarządzaniem własnymi finansami, planowania wydatków - swoich i rodziny, a także kierowania uczniowskimi przedsięwzięciami (np. koncertem, dyskoteką, festiwalem filmowym, kiermaszem książki). Uczy organizować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą własną i innych, uzyskiwać i dawać informacje zwrotne. Pokazuje, w jaki sposób dysponować ograniczonymi środkami materialnymi, analizować ryzyko, promować swoje pomysły. W programie Młodzi Przedsiębiorczy uczniowie – przy wsparciu nauczyciela oraz moderatorów CEO – krok po kroku realizują projekt spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu MEN z 20 sierpnia 2010 r.

Nauka podstaw przedsiębiorczości w polskim systemie edukacyjnym zaczyna się późno - dopiero w szkołach ponadgimnazjalnych, nasz program pozwala rozpocząć ją znacznie wcześniej - mówi Alicja Pacewicz, dyrektor ds. programów i wydawnictw CEO. - Przedsiębiorczość, zaradność i umiejętności obywatelskie najlepiej kształtować od najmłodszych lat. Ćwiczenia z zarządzania, planowania wydatków i tworzenia budżetu pozwalają poznać zasady ekonomii i tajniki rządzące wolnym rynkiem w prawdziwym świecie.

Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Klubem Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS rozpoczęło w 2009 roku realizację programu edukacji ekonomicznej – Młodzi Przedsiębiorczy. Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej gimnazjaliści zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej. Program składa się z dwóch niezależnych etapów. W pierwszym (październik - luty) uczestnicy programu uczą się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów. W drugim (marzec - czerwiec) uczniowie zakładają i prowadzą wirtualne firmy. Wszystkich zainteresowanych (niezależnie od udziału w Młodych Przedsiębiorczych) promowaniem idei oszczędzania oraz edukacją finansową zachęcamy do udziału w Tygodniu dla Oszczędzania. W ramach akcji przygotowano nowy scenariusz lekcji o oszczędzaniu, propozycje zadań dla uczniów, mini-projektów, konkursów wewnątrzszkolnych. Więcej informacji na stronie www.tdo.edu.pl.

Programowi towarzyszy kurs e-learningowy dla nauczycieli. Jego uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pracować z uczniami przy realizacji następujących tematów: zarządzanie zasobami (w tym finansowymi), opracowywanie budżetów, racjonalne decyzje ekonomiczne w życiu codziennym, funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy jest wzbogacony o elementy e-coachingu. Nauczyciele, którzy pomyślnie zakończą wszystkie moduły otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie zgodne z wymogami MEN.

Ponadto organizatorzy przygotowali dla uczestników blog, publikacje i scenariusze lekcji o przedsiębiorczości, internetowy festiwal przedsiębiorczości, a także galę finałową w siedzibie NBP w Warszawie w maju 2012 roku.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: www.mlodziprzedsiebiorczy.pl
Szczegółowych informacji o Młodych Przedsiębiorczych udziela koordynatorka projektu, Maja Gruszczyńska, e-mail: maja@ceo.org.pl, tel. (022) 8250550 wew. 105