Pokaż/Ukryj opcje strony

XIII edycja Konkursu na pracę pisemną

data publikacji: 3 Września 2014

autor: NBPortal

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach – gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna.

Tematy XIII edycji konkursu są następujące:

Gimnazja: Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego
Szkoły ponadgimnazjalne: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni najlepszych prac otrzymają nagrody:

 • za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł brutto,
 • za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł brutto,
 • za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1600 zł brutto,
 • za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 17 października 2014 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (prosimy o załączanie prac konkursowych w formacie doc lub docx) zamieszczonego na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2014

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na
5 grudnia 2014 r.

Kontakt:
Koordynator: Małgorzata Maryjewska
e-mail: mlodziez@nbp.pl
 

 Pliki do pobrania:

 1. Regulamin XIII edycji Konkursu na pracę pisemną organizowanego w roku szkolnym 2014/2015
 2. Załącznik nr 1 – Recenzja pracy konkursowej (przygotowuje nauczyciel – opiekun merytoryczny pracy konkursowej, uczeń załącza do formularza zgłoszeniowego)
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie opiekuna ustawowego (wypełnia i podpisuje opiekun ustawowy niepełnoletniego uczestnika Konkursu na pracę pisemną, uczeń załącza scan dokumentu do formularza zgłoszeniowego)
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie laureata Konkursu / opiekuna ustawowego (wypełnia laureat Konkursu / opiekun ustawowy niepełnoletniego laureata Konkursu, uczeń przekazuje osobiście organizatorowi Konkursu)
 5. Załącznik nr 4 – Dane niezbędne do wypłaty nagrody (wypełnia laureat Konkursu / opiekun ustawowy niepełnoletniego laureata Konkursu / nauczyciel – opiekun merytoryczny nagrodzonej pracy, uczeń / nauczyciel przekazuje osobiście organizatorowi Konkursu)