Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs Fundacji Narodowego Banku Polskiego

data publikacji: 3 Stycznia 2013

autor: NBP

14 grudnia 2012 r. Fundacja Narodowego Banku Polskiego ogłosiła KONKURS „Nasze finanse. Jak zarządzać, oszczędzać i zarabiać?”.

Celem konkursu jest wykształcenie i pogłębienie umiejętności zarządzania budżetem domowym w takich warunkach, jakie napotyka przeciętne gospodarstwo domowe,
z uwzględnieniem, co szczególnie istotne, problemów związanych z tworzeniem oszczędności, ich inwestowaniem oraz wykorzystaniem w realizacji celów osobistych i rodzinnych.

Oczekujemy, że uczestnicy konkursu przygotują projekty multimedialne odpowiadające założeniom konkursu, wykorzystując przy tym możliwości prezentacyjne tablic interaktywnych.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie Komitet konkursowy oceni nadesłane projekty i wyłoni spośród nich nie więcej niż osiem najlepszych. Zespoły, które przygotowały wybrane projekty zostaną zaproszone, wraz z nauczycielami, którzy się nimi opiekują, do udziału w drugim etapie konkursu (w drugiej połowie kwietnia). Polegać on będzie na prezentacji projektów na otwartym posiedzeniu Komitetu konkursowego. Po zakończeniu tego etapu, Komitet konkursowy zadecyduje o nagrodach i wyróżnieniach, uwzględniając oceny z obu etapów konkursu.

Projekty konkursowe (uwaga na wymogi formalne!) powinny zostać przesłane do Fundacji NBP do dnia 10 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Narodowego Banku Polskiego
KONKURS „Nasze finanse”
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@fundacjanbp.pl

Regulamin konkursu i wzory dokumentów do przekazania wraz z projektem znajdują się na stronie: www.fundacjanbp.pl