Pokaż/Ukryj opcje strony

Konferencja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”

W dniach 28–29 września br. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego będzie gospodarzem konferencji naukowej „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej", kończącej szóstą edycję ogólnopolskich studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" realizowanych w ramach programu edukacji ekonomicznej Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego. 

Tematyka konferencji będzie dotyczyła gospodarczych i społecznych uwarunkowań sytuacji w UE i strefie euro, perspektyw integracji europejskiej oraz wyzwań, barier rozwoju i konkurencyjności krajów członkowskich UE z uwzględnieniem perspektyw akcesji Polski do strefy euro.

W komitecie naukowym konferencji kierowanym przez prof. Krzysztofa Opolskiego zasiedli m.in. prof. Ryszard Kokoszczyński i dr Paweł Samecki, członkowie Zarządu NBP. Wykład otwierający wygłosi dr Paweł Samecki. Gośćmi specjalnymi konferencji będą prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Jan Toporowski oraz prof. Andrzej Wojtyna. Obok wystąpień plenarnych i dyskusji z udziałem audytorium przewidziano również obrady w trzech sekcjach tematycznych. Podczas drugiego dnia konferencji wykłady wygłoszą m.in. prof. Małgorzata Zaleska oraz prof. Roman Kuźniar. W panelu dyskusyjnym na temat przyszłości Unii Europejskiej wezmą udział m.in. dr Halina Wasilewska-Trenkner, Przewodnicząca Rady ds. Edukacji Ekonomicznej oraz dr Andrzej Rzońca, członek RPP. Zaplanowano również uhonorowanie autorów trzech najlepszych prac dyplomowych powstałych w trakcie studiów, którzy wystąpią podczas konferencji. Wydarzenie zakończy gala wręczenia dyplomów prymusom szóstej edycji studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro".

Program konferencji jest dostępny na stronie:  http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/index.htm.