Pokaż/Ukryj opcje strony

Sierpniowa konferencja dla nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w Szczecinie już za nami!

data publikacji: 1 Września 2014

autor: NBPortal

W dniu 29 sierpnia 2014 r. odbyła się zorganizowana przez Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli konferencja dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych.

Podczas konferencji przedstawiciel ZCDN przedstawił nauczycielom kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz ofertę wszelkich oferowanych przez Centrum form doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2014 /215. Katarzyna Zwarzany z Oddziału NBP zaprezentowała propozycje działań Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls na bieżący rok szkolny, ofertę tegorocznych Dni Otwartych NBP w Oddziale Okręgowym w Szczecinie, jak również przedstawiła zasady ubiegania się o dofinansowanie NBP na realizacje działań z zakresu wiedzy ekonomicznej.

Ofertę ciekawych zajęć edukacji społeczno-finansowej dla młodzieży Aflateen omówił wiceprezes Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina pan Arkadiusz Borysiewcz. Należy dodać, że Aflateen to innowacyjny program, który stworzony został przez ogólnoświatową sieć Aflatoun oraz Fundację Master Card specjalnie dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Jest to jedyny program skierowany do nastolatków, ściśle łączący działania społeczne i finansowe, który oparty jest na trwałych klubach, a nie doraźnych akcjach. W latach 2011-2016 program Aflateen jest wdrażany w 50 wybranych krajach na świecie, a od 2014 roku dostępny jest również w Polsce.

Fundacja Nauka dla Środowiska realizuje projekt „Aflatoun in Poland” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Możliwości nawiązania współpracy w zakresie inicjatyw służących szerzeniu wiedzy na temat UE i wspólnej waluty przedstawiła uczestnikom konferencji dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie pani Dorota Kowalewska. Nową perspektywę finansową w kontekście wykorzystania przez szkoły środków UE dla działań edukacyjnych przybliżyła zebranym z-ca dyrektora WUP w Szczecinie pani Katarzyna Brzychcy.

Spotkanie zakończył warsztat poświęcony interaktywnym pomocom dydaktycznym w nauczania przedsiębiorczości. W ramach warsztatów zaprezentowano m.in. grę planszowa Menagerious. Warsztat poprowadził pomysłodawca i współtwórca gry Pan Robert Birnbach. Warsztat przebiegał w atmosferze świetnej zabawy. Nauczyciele podkreślili wysoką efektywność dydaktyczną gry i bardzo trafne przełożenie zdarzeń z życia realnego wywołujących odpowiednie refleksje, przyrost wiedzy jak również utrwalenie zachowań. Uczestnik gry wcielając się w rolę menedżera ma możliwość udziału w całym szeregu procesów zachodzących w każdej organizacji, analizy polityki personalnej i kultury organizacyjnej. Poznaje jak przebiega budowanie i utrzymywanie relacji z klientem zewnętrznym i partnerem, tym samym doświadcza jak jego organizacja plasuje się w łańcuchu powiązań biznesowych. Uczy się elementów polityki finansowej, poznaje zobowiązania wobec urzędów oraz instytucji pełniących funkcję kontrolną i rozliczeniową przedsiębiorstw na rynku. Gra to możliwość sprawdzenia się w „realu” jako taktyk, negocjator, lider, współpracownik, etc. z osobami zasiadającymi przy jednym stole.