Pokaż/Ukryj opcje strony

IX edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Praca magisterska

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 1.01.2015 r. a 31.12.2015 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.
Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15.000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł,

oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł.

Prace można nadsyłać do 1 czerwca 2016 r. na adres:
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD/DVD prosimy nagrać plik w formacie .doc., docx. lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.
Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na IV kwartał 2016 roku.

Koordynator: Rafał Skrzydeł
e-mail: rafal.skrzydel@nbp.pl
tel. 22 185-44-61

 

Lista załączników