Pokaż/Ukryj opcje strony

Inauguracja Programu Stypendiów Pomostowych

data publikacji: 28 Listopada 2014

autor: NBPortal

14 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja trzynastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych, w ramach którego młodzi ludzie z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, otrzymują stypendia na studia. W uroczystości wzięli udział Profesor Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta RP oraz Profesor Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP objęła tegoroczną edycję honorowym patronatem.  Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

„Gdyby nie tego rodzaju inicjatywy, jak Program Stypendiów Pomostowych, to wiele zdolnych, niezamożnych osób drogę akademickiej kariery miałoby zamkniętą" – powiedział Profesor Tomasz Nałęcz, który w imieniu Prezydenta RP i jego Małżonki podziękował partnerom programu za ich zaangażowanie oraz złożył gratulacje wszystkim stypendystom.

„Gratuluję gorąco wszystkim wyróżnionym w trzynastej edycji programu Stypendiów Pomostowych, któremu mam przyjemność już po raz kolejny patronować" – tak w specjalnym video zwróciła się do stypendystów Pani Anna Komorowska, która nie mogła osobiście wziąć udziału w inauguracji. „ Przed Wami otwierają się nowe drogi i życiowe szanse, a pomyślna przyszłość jest już teraz w zasięgu waszych możliwości. Życzę, byście mądrze i odważnie wykorzystali tę nadarzającą się okazję" – powiedziała Małżonka Prezydenta RP.

Grupa 50 stypendystów osiągających najlepsze wyniki w nauce otrzymała dyplomy z rąk Ministra Marka Ratajczaka, Profesora Tomasza Nałęcza, Rafała Grodzickiego, Członka Zarządu PZU Życie S.A. i współgospodarza uroczystości oraz Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W imieniu stypendystów Partnerom i Fundatorom Programu dziękowała Katarzyna Nawrotek, stypendystka pomostowa i doktorantka programu, która w 2014r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pani Katarzyna prowadzi badania nad materiałami, które wspomagają regenerację rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, uhonorowana została złotym medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w kategorii „Najlepsza Kobieta Wynalazczyni" podczas 42 Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie w 2014 r.

Na zakończenie uroczystości koncert fortepianowy zagrał Kacper Odrobny  – tegoroczny stypendysta  Programu Stypendiów Pomostowych, student I roku Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wśród gości wydarzenia znaleźli się przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających program: Rafał Grodzicki, Członek Zarządu PZU Życie S.A (reprezentujący grupę PZU), wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciech Zbrożek wraz z Mariuszem Sikorą, Prezesem Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz, Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Dariusz Jadowski, Prezes Zarządu Fundacji NBP Zbigniew Matuszewski, Prezes Zarządu Fundacji BGŻ Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezes Fundacji Orange Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Piotr Szczepański, Dyrektorka Fundacji BGK Agnieszka Gajek, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Paweł Łukasiak, ks. prałat Jan Drob, Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, oraz Dorota Dąbrowski, Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, a także Profesor Jerzy Dietl, Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która jest Realizatorem Programu.

Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Zainicjowany został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach - dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

W ciągu 13 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny,  w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów - stypendia na I rok studiów stanowią  furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju oraz stypendiów doktoranckich.

Od początku istnienia Programu przyznano ponad 18 200 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 13 300 na I rok studiów. W roku akademickim 2014/2015 prawie 1250 studentów i doktorantów otrzymało stypendia i możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 811 studentów - stypendia na I rok studiów. Na realizację trzynastu edycji Programu Partnerzy przeznaczyli 85 milionów zł.