Pokaż/Ukryj opcje strony

Gala X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim

data publikacji: 12 Czerwca 2015

autor: NBPortal

Jubileuszowa gala Olimpiady Przedsiębiorczości, podsumowująca 10 lat realizacji projektu, odbyła się 10 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Odbierającym nagrody rzeczowe zwycięzcom Olimpiady gratulacje złożył Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. Na laureatów czekają ponadto indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. W trakcie uroczystości ogłoszono hasło kolejnej edycji zawodów: „Nowe przewagi konkurencyjne – technologia, informacja, społeczność".

Na uroczystej gali wręczenia dyplomów i nagród w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zgromadzili się laureaci X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, ich opiekunowie merytoryczni – nauczyciele, dyrektorzy szkół laureatów, rektorzy uczelni ekonomicznych współorganizujących Olimpiadę, a także przedstawiciele partnerów i sponsorów oraz instytucji zaprzyjaźnionych i mediów.

Zwycięzcom gratulacje złożyli Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Ewa Dudek reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej, prof. Eugeniusz Gatnar – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, Mirosław Czyżewski, reprezentujący Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz prof. Marek Rocki – Senator RP.

Partnerzy od lat zaangażowani w realizację projektu – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Bank Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Difin oraz firma Plagiat.pl – otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podziękowania z rąk ministra Jacka Michałowskiego przyjęli też rektorzy pięciu uczelni współorganizujących zawody – Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie uroczystości prof. Maria Romanowska wygłosiła wykład pt. „Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce", wskazując na źródła innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a także na jej bariery.

W powitalnym wystąpieniu Jacek Michałowski zauważył, że to właśnie młodzież zgromadzona na Sali Kolumnowej będzie odpowiedzialna za przyszłość polskiej gospodarki. „Bądźcie dobrymi gospodarzami naszej Rzeczypospolitej przez kolejne 25 lat" – zaapelował.

Eugeniusz Gatnar, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, gratulując sukcesu zwycięzcom podkreślił, iż prowadzone przez NBP badania pokazują, że brak wiedzy i świadomości ekonomicznej w społeczeństwie to istotny czynnik obniżający poziom stabilności finansowej kraju. Podziękował w tym kontekście nauczycielom za podejmowany trud budzenia świadomości ekonomicznej młodych ludzi.

„Jesteśmy z Was bardzo dumni" – występujący w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Mirosław Czyżewski pogratulował uczniom uporu i determinacji w zdobywaniu wiedzy i wskazał te cechy jako bardzo ważne w ich zawodowej i edukacyjnej karierze. Odnosząc się do jubileuszu 10-lecia organizacji Olimpiady podkreślił, że jest to przykład satysfakcjonującej i przynoszącej wyśmienite efekty współpracy różnych środowisk.

Zwycięzcą zawodów został Szymon Łopocz z II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu. W swoim wystąpieniu podziękował on opiekunom merytorycznym i rodzicom za wsparcie, a kolegom za wysoki poziom współzawodnictwa, dzięki któremu zdobyte tytuły są jeszcze cenniejsze. „Zwycięstwo w Olimpiadzie jest dla mnie najlepszą nagrodą za trud jaki włożyłem w przygotowania, a także motywacją do dalszej pracy" – dodał.

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a współorganizatorzy Olimpiady – pięć publicznych uczelni ekonomicznych: SGH w Warszawie oraz uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu – przewidzieli dla nich także indeksy oraz znaczące ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia. Natomiast szkoły laureatów otrzymają pakiety publikacji i prenumeraty, które ułatwią uczniom przygotowania do Olimpiady w kolejnym roku szkolnym.

***

Olimpiada Przedsiębiorczości jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do udziału
w X edycji zgłosiło się ponad 20 tys. uczniów z 1100 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

To ogólnopolski trzyetapowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych, którego celem jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży. Program zawodów obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej. Hasło przewodnie X edycji brzmiało „Zarządzanie zmianą".

Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Współorganizujące Olimpiadę uczelnie ekonomiczne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu – przewidziały znaczne ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla finalistów i laureatów. Najlepsi zawodnicy otrzymują ponadto atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nagrody przewidziano także dla nauczycieli i szkół. Opiekunowie laureatów otrzymują równie cenne nagrody rzeczowe, jak ich podopieczni. Szkoły zwycięzców są wyróżniane zestawami publikacji ułatwiających przygotowania do kolejnej edycji zawodów. Ponadto 25 szkołom, które zgłosiły największą liczbę zawodników, została przekazana książka dotyczącą hasła przewodniego X edycji zawodów.

Wyniki Olimpiady już kolejny rok uwzględniane są w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym wspólnie przez „Rzeczpospolitą" i „Perspektywy".

Olimpiada dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Partnerów Strategicznych Olimpiady – oraz z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Olimpiadę wspierają m.in.: Wydawnictwo Difin, firma Plagiat.pl, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Patronami medialnymi są „Głos Nauczycielski", Perspektywy.pl, NBPortal oraz Interklasa.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Biurem Olimpiady Przedsiębiorczości (tel. 22 564 9725, biuro@olimpiada.edu.pl).