Pokaż/Ukryj opcje strony

Finał projektu pt. Szkolna internetowa gra giełdowa i kurs e-learningowy

data publikacji: 11 Maja 2015

autor: NBPortal

Internetowa gra giełdowa

W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych 21 kwietnia ogłoszono wyniki 13 edycji projektu pt. „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) i kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" realizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

W tegorocznej edycji gry, po raz pierwszy realizowanej we współpracy z NBP, wzięło prawie 7000 zespołów (ponad 20 000 uczniów) z około 800 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie dokonali prawie 109 000 zleceń i 88 000 transakcji w ciągu czterech miesięcy inwestowania w wirtualnej grze, która uczy młodzież inwestowania na giełdzie. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w kursie e-learningowym.

Gra giełdowa podzielona była na trzy etapy:

  • grę testową – w ramach której zespoły mogły zapoznawać się z działaniem systemu transakcyjnego (uczniowie mogli składać zlecenia i inwestować);
  • gry podstawowej;
  • dogrywki polegającej na zawieraniu transakcji na kontraktach terminowych na WIG20 (część fakultatywna, dla zespołów uczestniczących w grze podstawowej).

Dzięki udziałowi w grze uczestnicy od praktycznej strony mogli poznać mechanizmy inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dostęp on-line do giełdowego systemu transakcyjnego dał im możliwość zainwestowania wirtualnych 100 000 zł w akcje spółek z indeksów WIG30 i WIG40 notowanych na warszawskim parkiecie. Do ich dyspozycji była również tzw. krótka sprzedaż, czyli strategia, która pozwalała zarabiać także na spadkach kursów. Wygrywały zespoły, które osiągnęły największy zysk z giełdowych inwestycji.

W ramach kursu e-learningowego przeprowadzono 10 lekcji zawierających elementy multimedialne, podczas których kursanci poszerzali wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Dodatkowo uczniowie skorzystali ze specjalnego kursu terminologii finansowo-giełdowej w języku angielskim, a także forów tematycznych i czatu. Każda lekcja zakończona była quizem. Podsumowaniem kursu była ogólnopolska klasówka on-line, której laureaci zostali wyróżnieni oddzielnymi nagrodami. Moduł e-learningowy powiązany był z grą systemem bonusów – zaliczając kolejne quizy uczestnicy kursu, biorący równocześnie udział w grze, zasilali portfele swoich zespołów dodatkowymi wirtualnymi pieniędzmi.

Jak podkreślili organizatorzy, zespoły podejmowały decyzje reagując na aktualne wydarzenia, np. uwolnienie kursu franka szwajcarskiego i udawało im się nierzadko osiągać nawet kilkudziesięcioprocentowe zyski. Udział w grze pozwolił im przekonać się o wartości świadomego inwestowania oraz pokazał, jak dużo pracy i wiedzy jest potrzebne do osiągnięcia zysku.

W ramach konkursu przyznano 46 nagród. Dyplomy i nagrody laureatom wręczali: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar - Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Dariusz Kułakowski - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Tomasz Zganiacz - Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, Michał Stępniewski - Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Członek Rady Fundacji PZU i Piotr Szeliga - współtwórca SIGG.