Pokaż/Ukryj opcje strony

Finał i gala konkursu „Laptop na bank”

17 grudnia w centrali NBP w Warszawie odbył się finał oraz uroczyste wręczenie nagród w ogólnopolskiej edycji konkursu „Laptop na bank", zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski oraz Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Do konkursu przystąpiło 2500 uczniów ze 170 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Po dwóch etapach rywalizacji do finału zakwalifikowało się 20 osób, spośród których wyłoniono trzech laureatów.

Gości gali powitał Jan Marek Urbaniak, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. Pogratulował finalistom i ich naukowym opiekunom oraz podkreślił, że konkurs „Laptop na bank" to ważna inicjatywa, łącząca wiedzę ekonomiczną z informatyczną.

Przebieg konkursu podsumował Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Razem z dyrektorem Janem Markiem Urbaniakiem wręczyli laureatom nagrody.

Pierwsze miejsce i nagrodę w postaci laptopa zdobył Szymon Żak z Zespołu Szkół nr 3 z Olkusza pod opieką nauczyciela Pani Teresy Walczak. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Dudek z XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (opiekun Pani Małgorzata Drwięga), a trzecie – Zuzanna Kosmala z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (opiekun Patryk Araszkiewicz).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania uczniów edukacją ekonomiczną, przedsiębiorczością, a także technologią informacyjną i komunikacyjną. Konkurs jest też okazją do zaprezentowania szerszemu forum zasobów edukacyjnych portalu www.nbportal.pl.