Pokaż/Ukryj opcje strony

Wręczono nagrody studentom Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

data publikacji: 14 Grudnia 2010

autor: NBPortal

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy działający w Katowicach, Warszawie, Białymstoku i Bełchatowie zakończył semestr zimowy zajęć. W sumie ponad 360 uczniów klas 5. i 6. szkoły podstawowej ukończyło cykl spotkań z pozytywnym wynikiem. Test wiedzy ekonomicznej przeprowadzony na ostatnich zajęciach w semestrze wyłonił najlepszych studentów EUD. Otrzymali oni wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnera Strategicznego EUD – Narodowy Bank Polski.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jest programem edukacyjnym mającym na celu popularyzację przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej wśród najmłodszych. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.

Każdy semestr EUD to cykl 6 spotkań poświęconych ważnym zagadnieniom ekonomicznym. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Gdy mali żacy edukują się w zakresie zarządzania i ekonomii, ich rodzice uczestniczą w spotkaniach poświęconych wychowaniu i edukacji swoich podopiecznych. Na spotkaniach z rodzicami omawiane są kwestie dotyczące dysponowania pieniędzmi przez dzieci, wspierania rozwoju emocjonalnego i kształtowania postaw asertywnych oraz właściwej komunikacji w rodzinie.

Ostatni tydzień zajęć na EUD był bardzo emocjonujący. W każdym z czterech ośrodków EUD przeprowadzony został test wiedzy ekonomicznej, którego celem było wyłonienie najlepszego studenta. Każdy z laureatów otrzymał w nagrodę markowego netbooka ufundowanego przez Partnera Strategicznego EUD – Narodowy Bank Polski. Uczestnicy zajęć obecni na co najmniej 4 z 6 spotkań otrzymali zaliczenie semestru zajęć i dyplomy ukończenia EUD.

Więcej o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.