Pokaż/Ukryj opcje strony

Sierpniowa konferencja "Efektywne nauczanie - skuteczne uczenie się" dla nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w Szczecinie

data publikacji: 28 Sierpnia 2013

autor: NBPortal

W dniu 27 sierpnia 2013 r. odbyła się zorganizowana przez Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli konferencja dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych.

Spotkanie zgromadziło w sali konferencyjnej Oddziału 30 nauczycieli - głównie członków Klubu IMPULS. Podczas konferencji odbył się wykład prof. Beaty Świeckiej, pracownika Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat elektronicznych środków płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem ich nowoczesnych, mobilnych form.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Przedstawiciel Oddziału przedstawił zebranym działania Narodowego Banku Polskiego kierowane do szkół w zakresie edukacji ekonomicznej. Przedstawiono zasoby NBPortal.pl , ofertę Klubu IMPULS na rok 2013/2014 oraz działania planowane do realizacji przez Oddział. Na spotkaniu zaprezentowane zostały również projekty dotyczące edukacji ekonomicznej realizowane na terenie województwa przez inne instytucje finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Konferencję zakończyła część metodyczna przygotowana przez ZCDN a poświęcona kierunkom polityki oświatowej państwa ustalonym przez MEN na rok szkolny 2013/2014 i zmianom w prawie oświatowym.