Pokaż/Ukryj opcje strony

Sierpniowa konferencja "Efektywne nauczanie - skuteczne uczenie się" dla nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w Szczecinie

data publikacji: 5 Sierpnia 2013

autor: NBPortal

Wzorem lat ubiegłych Narodowy Bank Polski O/O w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje spotkanie z nauczycielami przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 10:00 w siedzibie NBP O/O W Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych form nauczania. W szczególności planowane dyskusje dotyczyć będą następujących zagadnień:

  • Nowoczesne strategie nauczania-uczenia się – przedstawiciel ZCDN.
  • Nowoczesne formy płatności bezgotówkowych. Młodzi, a obrót bezgotówkowy – wykład prof. Beaty Świeckiej, Uniwersytet Szczeciński.
  • Działania Narodowego Banku Polskiego na rzecz edukacji ekonomicznej i bankowej, w tym działania w ramach www.nbportal.pl – przedstawiciel Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie.
  • Kierunki polityki oświatowej państwa ustalone przez MEN na rok szkolny 2013/2014 – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Zmiany w prawie oświatowym – przedstawiciel ZCDN.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami NBP O/O w Szczecinie:
Katarzyna Zwarzany, Grażyna Prokopowicz, tel. 91 480 35 17.