Pokaż/Ukryj opcje strony

Dzień Przedsiębiorczości

data publikacji: 13 Marca 2012

autor: NBPortal.pl

22 marca br. odbędzie się 9 edycja projektu „Dzień przedsiębiorczości”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Program ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Polega na jednodniowych praktykach w wybranych przez młodych ludzi miejscach pracy. W roku szkolnym 2011/2012 ogłoszonym Rokiem Szkoły z Pasją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, „Dzień przedsiębiorczości” został wpisany na listę Działań z Pasją. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl.


„Dzień przedsiębiorczości” to de facto jeden dzień, ale przygotowania do programu rozpoczynają się w szkołach dużo wcześniej. Szkolni koordynatorzy są zobowiązani do poddania się określonej procedurze przygotowującej dyrekcję, rodziców i uczniów do udziału w projekcie. Po uzyskaniu zgody dyrekcji następuje formalna rejestracja szkoły na stronie internetowej www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl. Wówczas szkoła otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, do oferty firm, a także ma możliwość zgłaszania do programu firm, które tylko jej udostępniły swoją ofertę. Do obowiązków szkolnego koordynatora należy także przydzielenie uczniom odpowiednich miejsc pracy, zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami.

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymuje pakiet materiałów do realizacji programu, w wersji papierowej i elektronicznej, w tym: informatory dla wolontariuszy, karty dla uczniów oraz plakaty promujące przedsięwzięcie. Pełny dostęp do materiałów w wersji elektronicznej jest możliwy po zalogowaniu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać potwierdzenie zgłoszenia wraz z pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora do Fundacji. Po tej procedurze konto szkoły zostaje aktywowane.

Punkt kulminacyjny programu stanowi praktyka, podczas której uczeń towarzyszy swojemu wolontariuszowi przez kilka godzin zwyczajnego dnia pracy. W tym czasie zapoznaje się ze specyfiką stanowiska pracy, zakresem obowiązków; wykonuje proste zadania, pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia, niezbędnych umiejętności itp.

Po „Dniu przedsiębiorczości” następuje jego ewaluacja: szkolny koordynator sporządza wraz z uczniami szczegółowe sprawozdanie z przebytej praktyki, przeprowadza lekcję podsumowującą udział uczniów w programie oraz wysyła listy z podziękowaniami do firm.

Zwieńczeniem programu jest Gala Przedsiębiorczości organizowana w Pałacu Prezydenckim. Podczas uroczystości najaktywniejsze szkoły oraz firmy i instytucje uhonorowane zostają statuetkami i dyplomami. Nagrody otrzymują także uczniowie – laureaci konkursu na najlepszy fotoreportaż z „Dnia przedsiębiorczości”.

Program wpisał się już na stałe do kalendarza polskich szkół. W ostatnim roku szkolnym w „Dniu przedsiębiorczości” wzięło udział ponad 47 tysięcy uczniów z 652 szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 47 tysięcy wolontariuszy z 19 tysięcy firm i instytucji z całego kraju.


Kontakt:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kielecka 1/1
02-504 Warszawa
tel. 22 845 08 76, faks 22 899 29 86
joanna.mrozek@junior.org.pl
www.junior.org.pl