Pokaż/Ukryj opcje strony

Człowiek przedsiębiorczy

data publikacji: 27 Sierpnia 2010

autor: NBPortal.pl

Poznajcie nowy cykl interaktywnych lekcji podstaw przedsiębiorczości – tematy w oryginalnym ujęciu, interesujące odniesienia do świata literatury oraz do przykładów z życia wziętych, zadania oraz testy, których wyniki można publikować na Facebooku. Zapraszamy nauczycieli i uczniów do szkolnych pracowni komputerowych!

Aplikacje iPrzedsiębiorczość to:

  • pomoc dydaktyczna adresowana do nauczycieli i uczniów przedmiotu podstawy przedsiębiorczości,
  • nowatorskie podejście do edukacji, którego celem jest nauczanie w odejściu od utartych schematów,
  • nietypowe przedstawienie zagadnień ekonomicznych,
  • inspiracja dla uczniów do podejmowania działań przedsiębiorczych,
  • wykorzystanie technologii w procesie nauczania.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje zagadnienia Podstawy Programowej IV etapu edukacji, przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości: Człowiek przedsiębiorczy, a zawartość poszczególnych scenariuszy umożliwia realizowanie przez nauczycieli ścieżek edukacyjnych. Podobnie jak w Świecie finansjery według Terry'ego Pratchetta, aplikacja w oryginalny sposób łączy zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości z nauką o literaturze, a lekcje wpisują się w program przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i język polski.

Ujęcie pierwszych tematów poruszonych w aplikacji zwraca uwagę na zaskakujący fakt, iż wartości oraz wzorce zachowań przedsiębiorczych odnaleźć można zarówno w dawnych bohaterach literackich - Stanisławie Wokulskim i przyjaciołach zakładających fabrykę na łódzkiej Ziemi obiecanej, jak i pośród współczesnych menedżerów, którzy dzięki determinacji, odwadze i innowacyjnemu myśleniu odnieśli sukces w życiu zawodowym.

Kolejne tematy poruszają kwestie etyki w biznesie, odpowiedzialnego przywództwa oraz współpracy w zespole. Dodatkową wartością opracowania proponowanych zagadnień jest zaznajomienie uczniów z powieścią Antoine de Saint-Exupéry pt. Nocny lot, której bohater jest jednym z najważniejszych symboli przywódcy w literaturze, a także wskazanie, jak bardzo uniwersalna jest poezja noblistki Wisławy Szymborskiej, którą zinterpretować można nawet w kontekście ról społecznych.
Zadaniem ostatniej części cyklu jest pomoc w wykształceniu w uczniach umiejętności dyskutowania, negocjowania oraz prezentowania własnego stanowiska. Punktem wyjścia do tych zajęć jest fragment traktatu Artura Schopenhauera Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów.
W ramach dwugodzinnych zajęć przeznaczonych na lekcje języka polskiego omówione zostały zagadnienia aktu mowy oraz funkcji językowych, zgodnie z modelem Romana Jacobsona - światowej sławy językoznawcy i teoretyka literatury - przedstawionym w rozprawie Poetyka w świetle językoznawstwa.

Aplikacja Człowiek przedsiębiorczy  to jednak nie tylko nieszablonowe ujęcie tematów i przekazanie wiedzy w formie prezentacji multimedialnej. To także zadania skłaniające do refleksji lub wymagające samodzielnego rozwiązania, inspiracja do prowadzenia dyskusji w klasie oraz testy sprawdzające wiedzę uczniów, których wynik można przesłać do nauczyciela lub opublikować na swoim profilu na Facebooku.