Pokaż/Ukryj opcje strony

Zawody szkolne XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

data publikacji: 21 Grudnia 2010

autor: NBPortal

Zawody szkolne XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 15 grudnia 2010 r. Do zawodów zgłoszonych zostało 12441 uczniów z 724 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, co potwierdza, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej cieszy się niesłabnącą popularnością i jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w Polsce.

Podczas zawodów tego etapu Olimpiady uczestnicy musieli zmierzyć się z trzyczęściowym zestawem pytań, który obejmował:

  • pytanie opisowe nawiązujące do myśli przewodniej OWE (wybierane spośród dwóch podanych),
  • zadanie z podstaw ekonomii oraz
  • 30 pytań testowych, w których należało wskazać najlepszą odpowiedź spośród czterech podanych.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zawodów kolejnego etapu nastąpi do 20 stycznia 2011 r. Ogólnopolski finał XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został zaplanowany na 16 i 17 kwietnia 2011 r.

Myśl przewodnia tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, przeprowadzanej pod honorowym patronatem prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marka Belki,
to Człowiek w świecie pieniądza.

Konstrukcja zawodów Olimpiady ma na celu nie tylko sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak również sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia.
Olimpiada pomaga wyłaniać najbardziej utalentowaną młodzież do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy rozwój młodych ludzi. Dzięki niej upowszechniana jest także wiedza o współczesnej gospodarce.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę naukową, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej www.pte.pl/owe.