Pokaż/Ukryj opcje strony

Bibliografia numizmatyczna

data publikacji: 1 Sierpnia 2006

autor: dr Robert PieńkowskiPoniżej przedstawiamy wybór książek, opracowań, a także katalogów numizmatycznych oraz czasopism numizmatycznych. Lektura tych wydawnictw pozwoli wzbogacić wiedzę, a także poznać aktualne, bieżące tematy, zainteresowania i problemy, którymi żyją kolekcjonerzy i numizmatycy w kraju i na świecie.

Wydawnictwa, książki, opracowania:

 • Białkowski A., Szwejcer T., Monety ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1975.
 • Fałszerstwa i naśladownictwa monet. XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Poznań 1998.
 • Gumowski M., Bibliografia numizmatyki polskiej, Toruń 1967.
 • Gumowski M., Handbuch der polnischen Numismatik, Graz 1960.
 • Gumowski M., Wspomnienia numizmatyka, Kraków 1965.
 • Haczewska B., Kiersnowski R., Kubiak S., Suchodolski S., Mennictwo średniowieczne, Kraków 1984 (Seria: Zarys mennictwa europejskiego, red. L. Morawiecki, t. VII).
 • Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981.
 • Kiersnowski R., Barwałd - jeszcze jedna mennica fałszerska z XV w., Wiadomości Numizmatyczne, R. 19: 1975, s. 1-13.
 • Kiersnowski R., Moneta – świadek historii, Warszawa 1980 (II wyd. 2006).
 • Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.
 • Kiersnowski R., Początki pieniądza polskiego, Warszawa 1962.
 • Kiersnowski R., Pradzieje grosza, Warszawa 1975.
 • Kiersnowski R., Wielka reforma monetarna XIII-XIV w., cz. I, Warszawa 1969.
 • Kiersnowski R., Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964.
 • Kokociński L., Pieniądz papierowy na ziemiach polskich, Warszawa 2000.
 • Kopicki W., Polskie brakteaty guziczkowe 2 poł. XIII w. - 1 poł. XIV w. Próba interpretacji, PTN, Warszawa 1997.
 • Korczyńska E., Paszkiewicz B., Mennictwo XIX i XX wieku, PTAiN, Kraków 1989 (Seria: Zarys mennictwa europejskiego, red. L. Morawiecki, t. X).
 • Kubiak S., Monety koronne z drugiej połowy XV w. (1447-1506), Wiadomości Numizmatyczne, R. 42: 1998 [druk 1999], z. 3-4, s. 117-181.
 • Kubiak S., Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444), Wrocław 1970.
 • Kunisz A., Mennictwo w cesarstwie rzymskim w I wieku n.e., Katowice 1978.
 • Kurpiewski J., Fałszerstwa monet i banknotów, Warszawa 1990.
 • Kurpiewski J., Zarys historii pieniądza polskiego, wyd. II, PTN, Warszawa 1993.
 • Kuźmin A. M., Organizacja mennic i techniki mennicze w Polsce XVI-XVII w., PTN, Warszawa 2003.
 • Lesiuk W., Pieniądz zastępczy na Śląsku 1914-1924, Opole 1971.
 • Lesiuk W., Kujat J. A., Pieniądz zastępczy na Śląsku w latach 1914-1924, Opole 2002.
 • Mańkowski H., Fałszywe monety polskie, Warszawa 1973.
 • Męclewska M., Monety krzyżackie, PTN, Warszawa 1972.
 • Męclewska M., Rozenkranz E., Pieniądz w Prusach Królewskich za Kazimierza Jagiellończyka w świetle skarbu z Lęborka, Wrocław 1983.
 • Mikołajczyk A., Fałszerska mennica w Suczawie, Wiadomości Numizmatyczne, R. 24: 1980, z. 4, s. 197-224.
 • Mikołajczyk A., Geneza i rozwój nowożytnej monety polskiej na tle europejskim (XVI - poł. XVIII w.), PTAiN, Kraków 1983 (Seria: Zarys mennictwa europejskiego, red. L. Morawiecki, t. IX).
 • Mikołajczyk A., Leksykon numizmatyczny, Warszawa-Łódź 1994.
 • Mikołajczyk A., Monety stare i nowe, Warszawa 1988.
 • Mikołajczyk A., Reforma talarowa w Europie, PTN, Warszawa 1978.
 • Morawiecki L., Mennictwo celtyckie, PTAiN, Kraków 1986 (Seria: Zarys mennictwa europejskiego, red. L. Morawiecki, t. III).
 • Mrowiński E., Mennictwo śląskie w okresie habsburskim 1526-1740, PTN, Warszawa 1983.
 • Mrowiński E., Monety Rygi, Warszawa 1986.
 • Niemirycz W., Fałszywe monety polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Biuletyn Numizmatyczny, nr 10-12: 1987, s. 12-13.
 • Opozda T., Fałszerska mennica w Żywcu w czasach Zygmunta III, Biuletyn Numizmatyczny, 1983, nr 1-2, s. 1-11.
 • Paszkiewicz B., Pieniądz górnośląski w średniowieczu, Lublin 2000.
 • Popioł-Szymańska A., Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku, Poznań 1978.
  Salamon M., Mennictwo bizantyjskie, PTAiN, Kraków 1987 (Seria: Zarys mennictwa europejskiego, red. L. Morawiecki, t. VI).
 • Suchodolski S., Denar w kalecie, Wrocław etc. 1981.
 • Suchodolski S., Mennictwo polskie w XI i XII w., Wrocław 1973.
 • Suchodolski S., Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej, Wrocław etc. 1982.
 • Suchodolski S., Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1987.
 • Suchodolski S., Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej, Wrocław etc. 1971.
 • Terlecki W., Mennica warszawska 1765-1965, Wrocław etc. 1970.
 • Więcek A., Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1989.
 • Więcek A., Medale Piastów śląskich, Warszawa 1958.
 • Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981.

Katalogi numizmatyczne:

 • Dutkowski J., Suchanek A., Corpus Nummorum Civitatis Elbingensis, Gdańsk 2003.
 • Dutkowski J., Suchanek A., Corpus Nummorum Civitatis Gedanensis, Gdańsk 2000.
 • Fischer Katalog monet polskich 2006 [red. A. Łanowy], Bytom 2006.
 • Gumowski M., Mennica bydgoska, Toruń 1955 (reedycja: Bydgoszcz 2005).
 • Gumowski M., Mennica gdańska, Gdańsk 1990.
 • Gumowski M., Pelczar M., Pieniądz gdański 1814-1939, Gdańsk 1960.
 • Kamiński Cz., Kopicki E., Katalog monet polskich 1764-1864, Warszawa 1977.
 • Kamiński Cz., Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1587-1632, Warszawa 1990.
 • Kamiński Cz., Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1632-1648, Warszawa 1984.
 • Kamiński Cz., Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1649-1696, Warszawa 1982.
 • Kopicki E., Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Warszawa 1995.
 • Kopicki E., Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. I÷IX, Warszawa 1974-1989.
 • Kopicki E., Monety Wielkiego Księstwa Litewskiego 1387-1707; J. Tyszkiewicz, Skorowidz monet litewskich, Warszawa 2005.
 • Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1506-1573 (Zygmunt I Stary - Zygmunt II August - bezkrólewie 1573), Warszawa 1994.
 • Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1576-1586 (Stefan Batory), Warszawa 1994.
 • Niemirycz W., Polska moneta miedziana w XVII wieku, Białystok 1979.
 • Hutten-Czapski E., Catalogue des médailles et monnaies polonaises, t. I-V, St. Petersbourg 1871-Cracovie 1916.
  Parchimowicz J., Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 14, Szczecin 2005 (i kolejne wydania).
 • Suchanek A., Kurpiewski A., Katalog popularny monet polskich i z Polską związanych wybitych po roku 1915, Gdańsk 2002 (i kolejne wydania).

Podstawowe czasopisma numizmatyczne o zasięgu ogólnopolskim:

 • Biuletyn Numizmatyczny
 • Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne 
 • Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 
 • Przegląd Numizmatyczny 
 • Wiadomości Numizmatyczne 
 • Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne