Pokaż/Ukryj opcje strony

Historia banknotów na Świecie

data publikacji: 11 Października 2006

autor: Prof. dr hab. Wojciech Morawski

Banknoty, czyli pieniądze papierowe, po raz pierwszy pojawiły się w Chinach w X wieku. Były wymienialne na kruszec, a ich ważność była ograniczona do 3 lat. W XII wieku doszło w Chinach do wielkiej inflacji. W 1377 roku przeprowadzono tam reformę walutową, wprowadzając "cenny banknot Wielkich Mingów". Miał on tylko jeden nominał i zapewnił Chinom stabilność walutową na następne dwa stulecia. Doświadczenia chińskie w dziedzinie emisji pieniądza papierowego były znane w Europie, m. in. dzięki książce Marco Polo, ale traktowano je jako mała znaczącą ciekawostkę.

Europejską kolebką pieniądza papierowego stała się Szwecja. Po licznych wojnach prowadzonych w XVII wieku państwo szwedzkie było bardzo zadłużone. Szwedzi wymyślili, by do obowiązującego dotychczas systemu pieniądza kruszcowego opartego na złocie i srebrze włączyć trzeci kruszec - miedź.

Pomysł wydawał się znakomity, bowiem miedzi w Szwecji nie brakowało i można było w ten sposób znacznie poszerzyć obieg pieniężny. System waluty kruszcowej polegał jednak na tym, że wartość metalu, z którego wykonana była moneta musiała odpowiadać, przynajmniej teoretycznie, jej nominałowi. A ponieważ miedź była tania, powstałe w ten sposób "monety", zwane platmyntami, miały monstrualne rozmiary i ważyły ok. 20 kg. Dlatego w 1668 roku powstał Szwedzki Bank Państwowy, w którym Szwedzi mogli deponować swoje platmynty. W zamian bank wydawał im pokwitowania, które w każdej chwili mogli wymienić na miedź.

Kwity były na okaziciela, zatem można je było przekazywać sobie jak prawdziwe pieniądze. Było to znacznie wygodniejsze, niż noszenie przy sobie ogromnych blach miedzianych. W 1694 roku powstał Bank Anglii, który na tej samej zasadzie emitował banknoty wymienialne na złoto. Ślady po takich początkach banknotów do dziś możemy zauważyć np. na funtach brytyjskich. Jest tam napisane, że Bank Anglii wypłaci posiadaczowi banknotu na żądanie odpowiednią sumę funtów tak, jakby to, co mamy w ręku nie było "prawdziwym" funtem.

Każdy posiadacz banknotu w każdej chwili mógł zażądać wymiany swoich banknotów na kruszec. Szybko jednak zauważono, że jest mało prawdopodobne, by wszyscy oni przyszli po swój kruszec równocześnie. Pokrycie emisji kruszcem nie musiało zatem wynosić 100%. Można było puścić w obieg więcej banknotów, niż było kruszcu. Odkrycie to zachęcało do nadużyć i dlatego dzieje XVIII wieku obfitują w wielkie spekulacje i paniki finansowe. Najsłynniejsze przetoczyły się przez Europę Zachodnią w latach 1719-1720 i związane były z działalnością Johna Lawa we Francji i Kompanii Mórz Południowych w Anglii. W drugiej połowie stulecia emisją pieniądza papierowego finansowano wydatki związane z wojnami i rewolucjami. Zarówno niepodległość Stanów Zjednoczonych, jak i rewolucja francuska okupione zostały wielkimi inflacjami.

W XIX wieku już powszechnie stosowano banknoty wymienialne na kruszec. Często jednak, np. w Stanach Zjednoczonych, prawo emitowania banknotów miały wszystkie banki komercyjne, nawet bardzo małe. Traktowały one emisję pieniądza papierowego jako formę udzielania kredytu.

Przyjmowanie takich banknotów nie było obowiązkowe. Można było domagać się pieniądza kruszcowego ale ktoś, kto robiłby to zbyt rygorystycznie ryzykował, ze przestanie być traktowany jako partner w interesach. Wymienialność banknotów na kruszec bywała zawieszana w okresach wojen. Tak było np. podczas wojny secesyjnej. Wtedy też wprowadzono obowiązek przyjmowania rządowych banknotów, tzw. greenbacków (od zielonego koloru, odtąd charakterystycznego dla dolarów).

Wówczas to pojawiła się formuła mówiąca, że banknot jest "prawnym środkiem płatniczym" (ang. legal tender). Znaczyło to tyle, że nie można odmówić jego przyjęcia. Przedstawiony do wypłaty miał moc zwalniania ze zobowiązań.  W czasach pokojowych problemu takiego nie było, normą była bowiem wymienialność na kruszec (w XIX wieku, zwłaszcza pod koniec stulecia, oznaczało to w praktyce złoto).

Dla wczesnych dziejów pieniądza papierowego charakterystyczna było to, że emitowano banknoty wysokich nominałów. Zakładano, że z banknotami będą mieli do czynienia raczej ludzie zamożni, tzn. umiejący czytać. Dla biedniejszych rezerwowano raczej bilon. Stąd bardzo wysokie nominały, np. rosyjski banknot 500 rublowy, która to suma równała się kilkumiesięcznym zarobkom oficera czy urzędnika. Dopiero w XX wieku zauważono, że ze względów psychologicznych nie jest dobrze, kiedy najwyższe nominały banknotu opiewają na sumy niedostępne dla większości obywateli. Dlatego dziś przestrzega się zasady, że najwyższy nominał nie powinien przekraczać poziomu średniej płacy.

Kres walucie wymienialnej na kruszec przyniósł wielki kryzys lat trzydziestych XX wieku. Zmieniły się wówczas zasady emisji banknotów, a termin "pieniądz wymienialny" zaczął oznaczać swobodną wymienialność na inne waluty, a nie na kruszec. Ostatecznie związek banknotów z kruszcem został zerwany na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy Stany Zjednoczone zaniechały wymiany dolarów na złoto. W drugiej połowie XX wieku pojawiły się karty płatnicze, które stopniowo zastępują. Zapewne jednak upłynie jeszcze sporo czasu, zanim zastąpią je całkowicie.

Autor jest kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.