Pokaż/Ukryj opcje strony

Historia myśli ekonomicznej

 • Jean Babtiste Say i jego "prawo rynku" 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  J.B. Say, popularyzator i krytyk Adama Smitha, przedstawiciel liberalizmu ekonomicznego. Według niego każda praca ma produkcyjny charakter, w skład bogactwa narodowego wchodzą materialne i niematerialne środki zaspokajania potrzeb. Twierdził, że w gospodarce nie może być długotrwałych kryzysów.

 • Nurt empiryczny w "Traktacie o monecie" Mikołaja Kopernika 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Mikołaj Kopernik - astronom, matematyk i duchowny, a także lekarz. Co zrobił dla astronomii - wszyscy wiedzą. A jego dokonania w historii myśli ekonomicznej? Chyba mało kto wie, że był jednym z pierwszych, którzy chcieli leczyć... pieniądz.

 • Pierwszy nowoczesny ekonomista (II) 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Urodził się w Szkocji, jako syn urzędnika izby celnej w małym mieście portowym Kirkcaldy. Dokładnej daty jego urodzin nie znamy, wiadomo tylko, że był ochrzczony 5 czerwca 1723 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią swojego ojca. Napisał "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", książkę, która przyczyniła się do powstania nowej gałęzi nauki - ekonomii.

 • Thomas Malthus - liberalna ekonomia polityczna według angielskiej szkoły klasycznej 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Wiek XIX obfitował w wybitnych przedstawicieli nowej nauki - ekonomii. Solidne podstawy, które stworzył Adam Smith trafiły na podatny grunt dynamicznych przemian gospodarczo-społecznych. Nowinki techniczne wieków poprzednich powoli stawały się standardem życia codziennego, a przemiany społeczno-ekonomiczne stawały się motorem postępu cywilizacyjnego.

 • Nobel z ekonomii - ekonometria górą 11.10.2011

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Thomas Sargent i Christopher Sims - tegoroczny werdykt komitetu noblowskiego zaskoczył, jak zwykle, wszystkich. Ani jeden, ani drugi laureat nie byli typowani na tegorocznej liście kandydatów noblowskich. Choć przeciętnemu zjadaczowi chleba te nazwiska nie mówią absolutnie nic, to jednak w świecie ekonomii obaj naukowcy, słyną z olbrzymiego dorobku i cieszą się powszechnym szacunkiem.

 • Nobliści 09.10.2009

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Kim byli? Dlaczego uhonorowano ich zapewne najbardziej prestiżową Nagrodą Nobla za osiągnięcia w ekonomii? Sylwetki wszystkich noblistów w naszym specjalnym leksykonie. Poznajcie Państwo tych, dzięki którym lepiej rozumiemy świat finansów.

 • Ekonomia sprawiedliwa 25.02.2008

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Gdyby św. Tomasz z Akwinu żył dziś, niewiele czasu poświęcałby na pisanie swoich dzieł - prawdopodobnie dniami i nocami pisałby apele i wnioski do papieża o rzucenie klątwy, ekskomunikowanie czy skazywanie na banicję kolejnych ministrów finansów w kolejnych krajach na całym świecie. Jego spojrzenie na ekonomię i zagadnienia związane z gospodarką można określić właściwie dwoma słowami - ekonomia sprawiedliwa.

 • Renesansowy komunizm 31.10.2006

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Kraj, w którym nie ma własności prywatnej, dzień pracy wynosi tylko sześć godzin, ludzie słuchają ojców rodzin i wybranych urzędników, urzędnicy są natomiast uczciwi i nie skorumpowani. Wszyscy chodzą jednakowo ubrani, razem jedzą i pracują, w chwilach wolnych od pracy słuchają wykładów naukowych. Ot, Utopia.

 • Praktyczni Rzymianie 30.10.2006

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Wśród historyków dominuje pogląd o znikomym wkładzie Rzymian w rozwój myśli ekonomicznej. Rzeczywiście, tak jak w przypadku filozofii, często rzymscy myśliciele ograniczali się do rozwijania idei stworzonych wcześniej w Grecji. Niektórzy badacze uważają jednak, że poziom ówczesnych rozważań teoretycznych odpowiadał po prostu stanowi rozwoju systemu gospodarczego.

 • Ekonomia w chitonach 30.10.2006

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Słowo ekonomia pochodzi od greckiego oikonomia. W starożytnej Grecji ekonomia jako samodzielna nauka oczywiście jeszcze nie istniała. Niektórzy greccy filozofowie zawarli jednak w swoich pismach pewne przemyślenia na temat ekonomii.