Pokaż/Ukryj opcje strony

Historia myśli ekonomicznej

 • Friedrich August von Hayek – ojciec „niewidzialnej ręki rynku” 04.08.2017

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Friedrich August von Hayek urodził się 8 maja 1899 roku w wiedeńskiej rodzinie o arystokratycznych korzeniach. Mimo że jego dziadek – Franz von Juraschek – uważany był za jednego z najwybitniejszych austriackich ekonomistów swojej epoki, to Hayek nie planował pójść w jego ślady.

 • Milton Friedman – orędownik wolnego rynku 20.07.2017

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Wielką zaletą systemu wolnorynkowego jest to, że nie dba o kolor skóry ludzi, nie dba o ich wyznanie, dba tylko o to, czy produkujesz to, co inni chcą kupić. To najbardziej efektywny system, w którym ludzie nawet nienawidzący się, robią ze sobą interesy, albo sobie pomagają – mawiał zdecydowany obrońca i propagator wolnego rynku Milton Friedman.

 • Elinor Ostrom, czyli ekonomia Utopii 17.10.2016

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  W pierwszym tygodniu października ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. W całej historii nagród 49 razy otrzymały ją kobiety. Noblem z dziedziny ekonomii została wyróżniona jedynie jedna laureatka – Elinor Ostrom.

 • Krótka historia geniusza ekonomii 21.04.2016

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Dokładnie siedemdziesiąt lat temu odszedł John Maynard Keynes. Trudno jest wskazać innego ekonomistę, który bardziej wpłynął na życie nas wszystkich. Opisywanie jego życiorysu, a przede wszystkim jego wkładu w światową ekonomię, wydaje się zbyteczne. Po pierwsze, formuła tego krótkiego tekstu czyni taki opis niemożliwym. Po drugie, takiego opisu dokonali już wcześniej inni, a tych młodych czytelników zainteresowanych życiem tego brytyjskiego ekonomisty odsyłam do książek Roberta Skidesky'ego.

 • Cournot - ignorowany geniusz 03.08.2015

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  O tym, że rozwój myśli ekonomicznej nie prowadził prostymi drogami, mogą świadczyć losy koncepcji Antoine Augustyna Cournota (1801-1877), który jako pierwszy zastosował metody matematyczne do badań ekonomicznych. Obecnie uważany jest za prekursora ekonomii matematycznej i ekonometrii, chociaż przez współczesnych jego dokonania zostały niedocenione. Dopiero u schyłku życia, gdy na scenę historii ekonomii wkroczyli marginaliści, jego koncepcje zyskały uznanie.

 • Złoto jest wspaniałą rzeczą - bulionizm 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Rozwój handlu u schyłku średniowiecza spowodował zwiększenie zapotrzebowania na pieniądz. W wieku XIII nastąpił gwałtowny rozwój zakładów menniczych i powrót do emitowania pieniądza złotego. W wieku XIV i znacznej części wieku XV emisja pieniądza w Europie znacznie zmniejszyła się. Powodem było wyczerpywanie się eksploatowanych dotychczas złóż kruszców szlachetnych. Gospodarka zaczęła boleśnie odczuwać brak gotówki. Radykalną próbą zaradzenia temu problemowi był wprowadzony w 1364 roku w Anglii zakaz wywozu kruszców, który obowiązywał przez prawie trzy wieki, do 1660 roku.

 • David Ricardo - następca Smitha? 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Trwała pierwsza faza rewolucji przemysłowej, kiedy 41 lat po opublikowaniu "Badań nad przyczynami i naturą bogactwa narodów" Adama Smitha ukazało się inne fundamentalne dla ekonomii dzieło - "Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania", którego autorem był angielski makler David Ricardo.

 • Merkantylizm 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Przełom wieków XV i XVI to okres dynamicznego wzrostu gospodarczego w Europie. Wywołały go przede wszystkim wielkie odkrycia geograficzne, przede wszystkim Nowego Świata, czyli Ameryki oraz szlaku morskiego wokół Afryki. Jednocześnie wiek XVI obfitował w odkrycia naukowe (jak na przykład teoria Kopernika przedstawiona w dziele z 1543 roku: "O obrotach sfer niebieskich") oraz wynalazki techniczne, że wymienimy chociaż napęd wodny w produkcji hutniczej, czy wykorzystanie węgla kamiennego do wytopu surówki.

 • John Stuart Mill - ostatni z wielkich klasyków 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Urodził się 20 maja 1806 roku. Nigdy nie chodził do szkoły - kształcił go ojciec - z sukcesami - pięcioletni John mówił już po grecku, nieco później nauczył się łaciny. W wieku lat 12 był już wytrawnym logikiem, a jako szesnastolatek - ekonomistą. Sam uważał, że intensywna edukacja dała mu 25 lat przewagi nad rówieśnikami. Przypłacił to załamaniem nerwowym w 23 roku życia.

 • J.Ch.L. Sismonde de Sismondi- liberalizm gospodarczy 01.10.2014

  Wiedza > Artykuły > Historia myśli ekonomicznej

  Ledwie kapitalizm zaczął się rozwijać, a już napotkał na ostrą i merytoryczną krytykę. I to kogo? Historyka z wykształcenia, farmera i bankowca z doświadczenia. Ale chyba tylko ekonomiści mogą docenić dziś, jak bardzo swoją krytyką Sismonde de Sismondi "pchnął" do przodu nie tylko ówczesne myślenie o kapitalizmie, ale także to, jak bardzo przyczynił się do współczesnego modelu rynku i zasad nim rządzących - z całą pewnością jego wkład jest nie mały.