Pokaż/Ukryj opcje strony

Finanse

 • Unia rynków kapitałowych w europejskim systemie finansowania 21.03.2017

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Instytucje finansowe i rynki kapitałowe odgrywają niezwykle istotną rolę w każdej rozwiniętej gospodarce, ponieważ dzięki nim przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe mają dostęp do finansowania.

 • Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego 09.12.2015

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, pomimo krytyki, której została poddana po ostatnim globalnym kryzysie, pozostaje jedną z bardziej popularnych strategii stosowanych przez banki centralne na świecie.

 • Co to jest inflacja? 09.11.2015

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Inflacja zwiększa niepewność w gospodarce oraz utrudnia nam podejmowanie optymalnych  decyzji. Gdy inflacja przeradza się w hiperinflację, dochodzi do załamania gospodarki i utraty zaufania do pieniądza. Dlatego też banki centralne na całym świecie starają się utrzymywać inflację na niskim poziomie.

 • Frankowe kredyty walutowe a stabilność polskiego systemu finansowego 21.01.2015

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Rozmowa z Dr Mileną Kabzą, autorką książki pt. „Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej".

 • Co z tym frankiem, czyli jakie są skutki decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego? 16.01.2015

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Rozmowa redakcji NBPortal z Panem Witoldem Grostalem (Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej , Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski)

 • Ile Jaś pracując uzbiera, tyle Jan na emeryturze wydawać będzie 29.04.2014

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Choć emerytura kojarzy się ze starością, dotyczy również młodych, bo z emeryturą jest jak z wiedzą.  Jeśli nie zadbamy o jej zdobycie za młodu, w późniejszym życiu dotkliwie odczujemy jej brak.

 • Dlaczego nasze pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne, a w parabankach - nie? 08.07.2013

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Bankowość to jeden z najbardziej nadzorowanych i regulowanych przez państwo sektorów gospodarki. W Polsce pieczę nad nim trzyma nadzorowana przez premiera Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Ale nasze pieniądze ulokowane w bankach nie tylko dlatego są bezpieczne. To, że ich nie stracimy w przypadku upadłości banku, zapewnia także m.in. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Dlaczego w tak wielu polskich sklepach nie można płacić kartą? 06.05.2013

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  W większości sklepów w Polsce można kupować tylko za gotówkę. Ale nawet te, które obsługują karty, często stawiają warunek, że możemy się nimi posłużyć dopiero wtedy, gdy kupujemy za co najmniej 10, 15 czy 20 zł. To wynika głównie z faktu, że tzw. opłaty interchange w naszym kraju należą do najwyższych w Europie. Na szczęście to właśnie się zmienia.

 • Obligacje firm - czym są i czy warto w nie inwestować? 05.04.2013

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Wielu Polaków wciąż kojarzy obligacje wyłącznie z obligacjami Skarbu Państwa, zwanymi skarbowymi. Trzy pozostałe ich rodzaje: komunalne (emitowane przez samorządy), spółdzielcze oraz korporacyjne, wypuszczane przez firmy, pojawiły się w Polsce dopiero niedawno i dlatego są jeszcze u nas mało znane. Choć zwłaszcza te ostatnie (korporacyjne) mogą być dużo lepszą formą lokowania oszczędności niż obligacje Skarbu Państwa, lokaty bankowe czy akcje firm.Pierwsze w historii papiery wartościowe, zbliżone do dzisiejszych obligacji korporacyjnych, pojawiły się w drugiej połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych. Powstawały wtedy w tym kraju liczne linie kolejowe, energetyczne, drogi, wodociągi i sieci kanalizacyjne. Budowało je nie państwo czy samorządy (jak dziś), ale prywatne firmy, które potrzebowały na ten cel ogromnych funduszy.

 • Shadow banking, czyli kto jest bankiem, a kto udaje 06.11.2012

  Wiedza > Artykuły > Finanse

  Po upadku Amber Gold mnożą się wezwania do likwidacji parabanków lub przymusowego objęcia ich nadzorem. Utożsamianie instytucji finansowych, nieobjętych nadzorem KNF, z piramidami finansowymi jest jednak dużym uproszczeniem. Nie ma jednoznacznej definicji parabanku. Nazywanie tak każdej instytucji niebankowej, świadczącej usługi finansowe, które jednak nie są usługami bankowymi jest dużym nieporozumieniem.