Rozwiąż krzyżówkę Eurokrzyżówka

Europa


część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

Eurokrzyżówka


Poziomo:

Pionowo: