Rozwiąż krzyżówkę Ekonomia dla każdego

Fiskus


potoczne, zbiorcze określenie organów państwowych zajmujących się kwestiami podatkowymi (czyli przede wszystkim Minister Finansów, urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej).

Ekonomia dla każdego


Poziomo:

Pionowo: