Pokaż/Ukryj opcje strony

Sterowiec inflacyjny

Głównym zadaniem jest lot sterowcem pomiędzy dwiema czerwonymi liniami.

Optymalna wysokość lotu wskazana jest linią żółtą. Linia żółta jest metaforą bezpośredniego celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5%, a linie czerwone akceptowalnego poziomu odchyleń od inflacji ( +/- 1%). Sterowiec zmienia położenie wraz ze zmianą stóp procentowych. Uważaj na nieoczekiwane wydarzenia na jego drodze. Każde z nich ma wpływ na poziom inflacji, obniżając lub wypychając w górę sterowiec (inflację). Zareaguj na nie odpowiednio wcześnie, gdyż sterowiec, reaguje z pewnym opóźnieniem podobnie jak gospodarka na decyzje dotyczące stóp procentowych. Możesz wpływać na wysokość lotu sterowca (poziom inflacji) zmieniając poziom stóp procentowych odpowiednimi strzałkami (w górę lub w dół). Pamiętaj, że podniesienie stóp procentowych negatywnie wpływa na inflację (obniża sterowiec), a obniżenie stóp procentowych pozytywnie wpływa na inflację (podnosi sterowiec). Na szybkość lotu możesz wpływać pozostałymi strzałkami (w lewo lub w prawo). Jeśli Twoje urządzenie posiada akcelerometr możesz sterować lotem sterowca odpowiednio poruszając swoim urządzeniem. Pamiętaj, aby włączyć tę funkcję w opcjach gry. Suma punktów uzależniona jest od tego jak blisko bezpośredniego celu inflacyjnego (żółtej linii) utrzymuje się sterowiec oraz od tego jak szybko lecisz, a grając w grę bez podpowiedzi zdobywasz więcej punktów. Aplikacja „Inflacja" powstała na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Celem aplikacji jest promowanie działalności Narodowego Banku Polskiego.