Pokaż/Ukryj opcje strony

Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli

Studia

Na czterech polskich uczelniach zakończył się pierwszy semestr studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego.

SGH, KUL, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zawiązały konsorcjum, w ramach którego stworzyły program podyplomowych studiów w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli. Dzięki projektowi 180 pedagogów zdobędzie uprawnienia do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia trwają trzy semestry. W czasie 300 godzin zajęć dydaktycznych zostanie zrealizowany program obejmujący zagadnienia dot. sposobów organizacji przedsiębiorstw, roli państwa w gospodarce, planowania kariery zawodowej i kształtowania postaw przedsiębiorczych. Umiejętności nauczania przedsiębiorczości zostaną rozwinięte podczas 60 godzin zajęć metodycznych i 60 godzin praktyk zawodowych. Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej licencjat i mają przygotowanie pedagogiczne. Adresatami projektu są zarówno aktywni zawodowo nauczyciele, jak i zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Adresatami projektu są zarówno aktywni zawodowo nauczyciele, jak i zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Rekrutacja na studia właśnie została ogłoszona i ma charakter otwarty. Każda z uczelni dysponuje min. 50 miejscami, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.