Pokaż/Ukryj opcje strony

Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych

Uniwersytet Łódzki edukuje nie tylko studentów w ramach projektu „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych".

540 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 530 studentów oraz pracowników naukowych wydziałów ekonomicznych UŁ uczestniczyło w wykładach dot. osiągnięć współczesnych noblistów z zakresu współczesnej myśli ekonomicznej. Został zorganizowany ogólnopolski konkurs na najlepszy plakat naukowy pod hasłem „Myśl ekonomiczna współczesnych noblistów". Odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Gospodarka i społeczeństwo" poświęcona najnowszym trendom w ekonomii, w której uczestniczyło 227 naukowców. Spośród prezentacji przygotowanych na to wydarzenie 55 uzyskało recenzje kwalifikujące do publikacji w renomowanych czasopismach naukowych takich jak: Comparative Economic Research, Studiach Prawno-Ekonomicznych, Annales. Etyka w życiu gospodarczym oraz w Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.

Projekt trwa do 31 października 2016 r.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.