Pokaż/Ukryj opcje strony

„Otwarci na sukces”

Otwarci na sukces

Projekt Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zaplanowanie przedsięwzięcia gospodarczego. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Gmina Miejska Starogard Gdański wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt edukacyjny polegający na zaplanowaniu własnego przedsięwzięcia gospodarczego w ramach edukacji ekonomicznej.

102 uczniów klas drugich z czterech starogardzkich gimnazjów, które chcą rozwijać swoje umiejętności i nabywać nowe kompetencje w dziedzinie rozwoju osobistego i zawodowego, poznać tajniki przedsiębiorczości mogło zapisać się na zajęcia pozalekcyjne w projekcie „Otwarci na sukces". Nabór trwał do 22 stycznia 2016 roku.

Starogardzcy gimnazjaliści najpierw uczestniczą w spotkaniach z doradcą zawodowym, następnie przejdą cykl zajęć pozalekcyjnych z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości prowadzonych przez szkolnych asystentów, w kolejnym etapie wezmą udział w wycieczkach do instytucji wspierających rozpoczęcie działalności gospodarczej i wycieczkach do konkretnych przedsiębiorstw w Starogardzie Gdańskim i okolicach aby dowiedzieć się jak naprawdę funkcjonują w realnym życiu firmy, jaka jest specyfika lokalnego rynku pracy. Wezmą też udział w Targach Pracy w celu poznania potrzeb i oczekiwań pracodawców, przybliżenia charakterystyki poszczególnych zawodów.
Ostatnim etapem projektu jest udział uczniów w konkursie na najlepszy projekt przedsiębiorstwa. Uczniowie w 3 osobowych grupach przygotowują projekt przedsiębiorstwa, które miało by rację bytu na lokalnym rynku.

Konkurs składa się z etapu: szkolnego i miejskiego. W wyniku eliminacji szkolnych wyłonionych zostanie maksymalnie 5 drużyn z każdej szkoły, których prace przejdą do etapu drugiego, w ramach którego wytypowane zostaną 3 najlepsze prace. Uczniowie mogą liczyć na wspaniałe nagrody rzeczowe ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

Celem projektu jest pobudzenie postawy przedsiębiorczości u młodych ludzi (14-16 letnich) poprzez próbę zaprojektowania własnej inicjatywy (działalności) gospodarczej - napisanie prostego biznes planu. Ma przygotować uczniów do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze i dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy oraz wykształcić osobowość ucznia prezentującego postawę otwartą, nastawionego na wytyczanie sobie celów życiowych, planowanie drogi do sukcesu i zapobieganie wykluczeniu finansowemu w przyszłości. Ma on promować wśród uczniów samo zatrudnienie i wykształcić zdolności umożliwiające podjęcie zatrudnienia w przyszłości.

Główne cele projektu:

 • wzrost wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu ekonomii a w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
 • kształcenie umiejętności tworzenia biznes planu,
 • przybliżenie instytucji wspierających w rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • określenie zainteresowań zawodowych,
 • kształtowanie postaw otwartości na zmiany zachodzące na rynku pracy,
 • wytyczanie sobie celów życiowych, planowanie drogi do sukcesu,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu.

Partnerzy projektu:

 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział terenowy w Gdańsku
 • Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców w Starogardzie Gdańskim

Projekt zakończy się uroczystą konferencją podsumowującą w auli Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim 28.10.2016 r.
Na konferencji zostaną zaprezentowane zaproszonym gościom najlepsze prace konkursowe oraz wystawa zdjęć dokumentująca projekt.

Więcej informacji o projekcie „Otwarci na sukces" udziela:
Alicja Czarna
e-mail: czarnaala@wp.pl
oraz na stronie projektu: http://otwarcinasukces.starogard.pl/

także na stronach szkół uczestniczących w projekcie:

http://pg1.edu.pl/?page_id=3415
http://www.pg2.eu/otwarcinasukces.php
http://www.pg3starogard.pl/
http://www.zsp.starogard.pl/otwarcinasukces.html

Otwarci na sukces