Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs na pracę pisemną XV edycja

Foto Konkurs na prace pisemna

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną. Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • Gimnazja – temat konkursowy: Czy tylko skarbonka? Jak oszczędzać pieniądze, których nie widać?
 • Szkoły ponadgimnazjalne – temat konkursowy: Mądre i odpowiedzialne zadłużanie się – jak unikać pułapek kredytowych?

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół średnich (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), uczęszczających do placówek w roku szkolnym 2016/2017.

Praca nadesłana przez ucznia na konkurs musi:

 1. zostać przygotowana w języku polskim,
 2. jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;
 3. średnia liczba znaków na stronę to minimum 1200 (bez spacji), rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, typu Times New Roman lub Arial;
 4. zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
 5. być zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Wszystkie zgłoszone prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia ewentualnych zbieżności z innymi dostępnymi tekstami.

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2016 r.

Autorom najlepszych prac Kapituła Konkursu na pracę pisemną przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni najlepszych prac. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 9 grudnia 2016 r.

Wyniki konkursu są dostępne w zakładce Wydarzenia.

Kontakt
Koordynator: Marcela Wasilewska
e-mail: mlodziez@nbp.pl

 

Lista załączników