Pokaż/Ukryj opcje strony

Bank wiedzy ekonomicznej

Projekt został wybrany w ramach „Konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych". Wykonawcą projektu jest Powiat Niżański.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej i finansowej oraz kształtowanie postaw sprzyjających zapobieganiu wykluczeniu finansowemu u min. 400 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty o tematyce ekonomicznej, przygotowanie audycji radiowej, publikacje w Tygodniku Sztafeta, zorganizowanie konkursów wiedzy ekonomicznej oraz konferencję. 

Projekt potrwa do 31 grudnia 2016 r.