Pokaż/Ukryj opcje strony

2300 lat pieniądza na ziemiach Polskich

data publikacji: 24 Sierpnia 2015

autor: prof. Aleksander Bursche, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski zaprasza do zapoznania się z filmem „2300 lat pieniądza na ziemiach Polskich". Celem projektu jest popularyzacja wiedzy nt. pieniądza i monety na ziemiach polskich liczącej 2300 lat oraz jej związków z dziedzictwem europejskim. Projekt został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Wedle najnowszych badań, pierwsze monety były bite na terenach ziem Polski już około 300 roku przed Chr. Najpierw wykonywały i użytkowały je społeczności celtyckie, w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia po Chr. – ludy germańskie, a we wczesnym średniowieczu – zwłaszcza Arabowie. Od czasów dynastii piastowskiej rozpoczyna się najnowszy, tysiącletni etap, powstanie i upowszechnienie pieniądza polskiego. Moneta towarzyszy nieodłącznie historii Polski, od czasów jej narodzin, poprzez okres świetności, kryzysu a nawet zniknięcia z map Europy. Film „2300 lat pieniądza w Polsce" stanowi wprowadzenie w przystępnej formie zarówno w dzieje monety, jak i w rozwój polskiego kolekcjonerstwa i numizmatyki jako nauki.

Film opracowany przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej NBP powstał z okazji XV Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego odbywającego się we wrześniu 2015 r. w Taorminie na Sycylii, w którym uczestniczy ponad 20 polskich numizmatyków, cieszących się światową renomą. Polska pretenduje do organizacji kolejnego XVI Kongresu, który ma się odbyć we wrześniu 2021 r.