Pokaż/Ukryj opcje strony

Usamodzielnij się

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych zaprasza do udziału w projekcie pt. „Usamodzielnij się”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skłonności do finansowego usamodzielnienia się osób wkraczających w dorosłość, a więc uczniów liceów, studentów, młodych absolwentów i osób rozpoczynających życie zawodowe, w tym młodych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem 84 wybranych tygodników lokalnych o łącznym nakładzie jednorazowym ponad 600 000 egz. Wszystkie teksty opracowane w ramach akcji są publikowane także na stronach internetowych gazet uczestniczących w projekcie oraz na stronie fortunaradzi.pl.
Dodatkowo organizowane są szkolenia dla młodzieży i rodziców. Ich celem będzie edukacja zachęcająca i motywująca do samodzielności finansowej.
W każdej miejscowości w organizacji szkolenia pomaga gazeta lokalna, która później je relacjonuje.

Od grudnia ub.r. w cotygodniowych cyklach publikowane są także artykuły cyklu związane z tematyką szkoleń. „Cena samodzielności”, „Od gniazdownika do pracownika”, czy też „Pierwsze pieniądze łatwiejsze niż myślisz” to tytuły odcinków, które na przykładach i formie poradnika w kolejnych krokach zachęcają do samodzielności finansowej. W najbliższym tygodniu publikowany będzie ostatni odcinek cyklu, pt. „Rozwój firmy, czyli uświadomiona konieczność”.