Pokaż/Ukryj opcje strony

Program podnoszenia szans edukacyjnych dla studentów – stypendia pomostowe – rok akademicki 2013/2014

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przyznaje stypendia w ramach projektu pt. "Program podnoszenia szans edukacyjnych dla studentów – stypendia pomostowe – rok akademicki 2013/2014". Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest umożliwienie kontynuowania nauki 52 studentom I roku studiów, którzy pochodzą z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców i których dochód miesięczny w rodzinie nie przekracza 1120 zł brutto na osobę.

Wsparcie odbywa się poprzez finansowanie 9-miesięcznych stypendiów pomostowych umożliwiających podjęcie nauki w państwowej szkole wyższej w roku akademickim 2013/14.

W dniach 5-6 kwietnia br. dla stypendystów objętych dofinansowaniem NBP zostanie zorganizowane szkolenie, którego program będzie obejmował zagadnienia nt. roli, zadań i działalności NBP, banków oraz innych instytucji rynku finansowego, jak również na temat Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wspólnej waluty europejskiej. Po szkoleniu studenci będą mieli możliwość zwiedzania NBP w czasie Dni Otwartych.