Pokaż/Ukryj opcje strony

BANKRISK - Liga Akademicka 2013/2014

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości zaprasza do udziału w projekcie pt. "BANKRISK – Liga Akademicka". Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W sierpniu 2014 r. zakończył się projekt Fundacji Warszawski Instytut Bankowości
pt. "BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014". Projekt był realizowany z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu był wzrost kompetencji wyrażony wzrostem wiedzy w zakresie zarządzania
finansowego bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, podejmowania decyzji i umiejętności współpracy w zespole. Wzięły w nim udział 24 pięcioosobowe zespoły studentów z 17 uczelni.

Więcej informacji: http://szkola-ryzyka.pl/