Pokaż/Ukryj opcje strony

ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania - III edycja

Stowarzyszenie Monar po raz kolejny bierze udział w projekcie pt. "ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania – III edycja". Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej i umiejętności w zakresie pozwalającym na samodzielne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przez 200 osób wychodzących z uzależnienia i bezdomności.

Do udziału w projekcie zostało wytypowanych 12 placówek – osiem z nich to ośrodki pracujące w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, trzy udzielają pomocy osobom bezdomnym, a jedna jest poradnią profilaktyki i terapii uzależnień.

Szkolenia właściwe poprzedzi szkolenie dla 20 pracowników placówek stowarzyszenia MONAR z zakresu prowadzenia zajęć z podopiecznymi. Szkolenie dla kadry, połączone z inauguracją projektu odbyło się 19-20 marca br.