Pokaż/Ukryj opcje strony

Stypendium im. Lesława A. Pagi

Program stypendialny Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi dedykowany jest organizacjom zrzeszającym studentów bądź absolwentów (do 28. roku życia) uczelni wyższych, zwłaszcza o profilu ekonomicznym lub prawniczym (zarówno oficjalnie zarejestrowane organizacje studenckie, jak i nieformalne zespoły złożone z minimum trzech, a maksimum sześciu osób). Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Trwa nabór projektów do Stypendium im. Lesława A. Pagi – programu skierowanego do kół naukowych, stowarzyszeń akademickich, organizacji studenckich, a także nieformalnych grup studentów (od 3 do 6 osób), w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł. Rekrutacja trwa do 1 grudnia.

Podczas poprzedniej edycji Stypendium dofinansowanie otrzymało 9 projektów, w ramach których zrealizowano konferencje naukowe, warsztaty, szkolenia, badania naukowe, a także innowacyjny projekt utworzenia bibliotek ekonomicznych.

Długofalowym celem Stypendium, oprócz wspierania wartościowych inicjatyw studenckich, jest zwiększenie kapitału społecznego Polaków. Dzięki promocji projektów realizowanych przez zespoły młodych ludzi wspieramy rozwój kapitału intelektualnego Polski oraz modelu państwa opartego na zdolności do współpracy.

W Polsce o grant mogą ubiegać się w większości albo organizacje zarejestrowane takie jak stowarzyszenia, czy fundacje albo osoby indywidualne. Tymczasem nie wszyscy młodzi ludzie są gotowi na zakładanie formalnej organizacji. Oceniamy, że wiele wartościowych działań nie może z tego powodu zdobyć finansowania i pośrednio prowadzi do utrzymywania się niskiego poziomu kapitału społecznego w Polsce – mówi Małgorzata Kowalewska, koordynatorka Stypendium. – Nasi stypendyści to zwykle najbardziej aktywni studenci w danym środowisku, liderzy opinii i trendsetterzy idei, chcemy by mieli szanse zrealizować swoje pomysły bez konieczności wikłania się w przewlekłe procedury rejestracji organizacji. – dodaje.

Nabór projektów do Stypendium trwa do 1 grudnia 2012.

Więcej informacji na stronie: www.paga.org.pl/stypendium