Pokaż/Ukryj opcje strony

Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego

11 października 2012 r. ruszyła kolejna czwarta już edycja Programu stypendialnego im. Stanisława Grabskiego realizowanego przez Fundację Wileńszczyzna i dofinansowanego ze środków NBP. Program kierowany jest do studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR studiujących na kierunkach ekonomicznych na polskich uczelniach lub ich filiach na terenie krajów postradzieckich

Głównym celem Programu jest zwiększenie społecznego zaangażowania studentów posiadających Kartę Polaka lub potwierdzenie polskiego pochodzenia oraz pomoc materialna umożliwiająca im kontynuację po studiów ekonomicznych I, II i III stopnia na polskich uczelniach na terenie RP lub ich filiach w krajach byłego ZSRR oraz uczestniczenie w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach o charakterze edukacji ekonomicznej.

W ramach Programu planowane jest przyznanie co najmniej 72 stypendiów naukowo-socjalnych i szkoleniowych. Ponadto w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników poprzednich edycji Programu planowane jest zorganizowanie spotkań stypendystów w celu umożliwienia nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami – stypendystami I - IV edycji. Spotkania takie odbędą się m.in. w Krakowie, Trójmieście, Białymstoku, Warszawie, Wilnie. Na zakończenie Programu zorganizowane zostanie w Warszawie wspólne spotkanie dla stypendystów ze wszystkich ośrodków akademickich. W czasie tego spotkania studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie (szkoleniu, warsztatach itp.) dotyczącym tematyki ekonomicznej, a także zwiedzenia siedziby NBP.