Pokaż/Ukryj opcje strony

Młodzi Przedsiębiorczy

Jak założyć pierwszą firmę? Jak zarządzać własnymi finansami w kryzysie? Na czym polega przedsiębiorczość społeczna? Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Bank Polski po raz czwarty rozpoczynają projekt Młodzi Przedsiębiorczy, w którym uczniowie prowadzą wirtualne firmy i uczą się inwestowania, budżetowania i oszczędzania. Do 8 października 2012 roku trwa nabór do kolejnej edycji programu. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.mlodziprzedsiebiorczy.pl.

Projekt Młodzi Przedsiębiorczy jest realizowany od 2009 roku. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 400 nauczycieli i 1000 zespołów uczniowskich z całej Polski. Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach. Młodzi ludzie uczą się pracy w zespole oraz zarządzania pracą własną i innych. Zdobywają umiejętności oraz praktyczne doświadczenia w zakresie: prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości odzwierciedlającej realia rynkowe i administracyjne, nawiązywania współpracy z partnerami, promowania własnych pomysłów, dysponowania ograniczonymi środkami materialnymi oraz analizowania ryzyka. Udział w projekcie mogą wziąć szkoły ponadpodstawowe, które zgłoszą się do 8 października (liczba miejsc ograniczona).

W ramach projektu gimnazjaliści na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej. Program składa się z dwóch etapów: w pierwszym młodzież uczy się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów, w drugim – zakłada i prowadzi wirtualne firmy. programowi towarzyszy kurs e-learningowy dla nauczycieli. Jego uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób pracować z uczniami przy realizacji następujących tematów: zarządzanie zasobami, opracowywanie budżetów, racjonalne decyzje ekonomiczne w życiu codziennym, funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa, rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej (przedsiębiorczość społeczna). Kurs e-learningowy jest wzbogacony o elementy e-coachingu. Nauczyciele, którzy pomyślnie zakończą wszystkie moduły, otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie zgodne z wymogami MEN.

Projekt Młodzi Przedsiębiorczy jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Partnerami projektu są również Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS i firma SAP Polska. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.mlodziprzedsiebiorczy.pl