Pokaż/Ukryj opcje strony

XI edycja Konkursu na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:
-  Gimnazja: Instytucje parabankowe.
    Czy „para” robi różnicę?;
-  Szkoły ponadgimnazjalne:
    Lokowanie oszczędności, czyli sztuka roztropności.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:
- za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto;
- za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto;
- za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto;
- trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1100 zł brutto.

Również nauczyciele, opiekunowie merytoryczni najlepszych prac otrzymają nagrody:
- za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł brutto;
- za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł brutto;
- za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1600 zł brutto;
- za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 26 października 2012 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę pisemną
O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki Konkursu zostały ogłoszone podczas finałowej gali, która odbyła się 4 grudnia 2012 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W kategorii Gimnazja zwyciężyli:
I miejsce – Karolina Lewna (opiekun merytoryczny: Adrian Klawikowski) Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
II miejsce – Violetta Słomianowska (opiekun merytoryczny: Ewa Grodecka) Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
III miejsce – Małgorzata Gugołek (opiekun merytoryczny: Małgorzata Chojnowska) Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
wyróżnienie – Sebastian Ciężki (opiekun merytoryczny: Krzysztof Langiewicz) Publiczne Gimnazjum w Raciążu
wyróżnienie – Wioleta Jasińska (opiekun merytoryczny: Joanna Jaworska) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie
wyróżnienie – Wojciech Kuźnicki (opiekun merytoryczny: Michał Sawicki) Dwujęzyczne Gimnazjum „Atut” we Wrocławiu

W kategorii Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Maksymilian Kuźmicz (opiekun merytoryczny: Elżbieta Gluza) XXI LO im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie
II miejsce – Aleksandra Petrykiewicz (opiekun merytoryczny: Anna Rabiega) XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
III miejsce – Natalia Jakubek (opiekun merytoryczny: Celina Perszewska) Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie
wyróżnienie – Natalia Maciorowska (opiekun merytoryczny: Tomasz Cebeliński) II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie
wyróżnienie – Dawid Janulek (opiekun merytoryczny: Anna Kędzior) I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
wyróżnienie – Robert Jędrzejewski (opiekun merytoryczny: Radosław Saganek) II LO im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie


Kontakt: mlodziez@nbp.pl

Regulamin Konkursu na pracę pisemną

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

 

Patroni internetowi Patron medialny Partner Patronat